Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Priročniki in smernice

+ -

V smernicah lahko upravljavci zbirk osebnih podatkov najdete odgovore na najpogosteje  zastavljena vprašanja s posameznega področja varstva osebnih podatkov, npr. kako urediti pogodbeno obdelavo, kako zavarovati osebne podatke, kakšne so zahteve glede uvedbe GPS naprav in videonadzora… V smernicah najdete tudi hitre vodiče, kontrolne sezname ter primere dobrih in slabih praks.

Opozarjamo, da  posamezna gradiva  na naši spletni strani niso prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov, zato jih je treba uporabljati preudarno in smiselno ter ob upoštevanju nove evropske ureditve. Stare vsebine so še vedno uporabne za razumevanje prakse, saj se z novo Uredbo 2016/679 in Direktivo 2016/680 temeljni koncepti varstva osebnih podatkov in področna zakonodaja bistveno ne spreminjajo. Stališča Informacijskega pooblaščenca, izražena v mnenjih in smernicah glede ureditve pred pričetkom uporabe Uredbe 2016/679 in implementacijo Direktive 2016/680 zato niso nujno uporabljiva za nov evropski okvir varstva osebnih podatkov. 

Smernice bomo postopoma prilagodili na nov evropski okvir. Do smernic in drugih gradiv, ki so prilagojena na nov evropski okvir varstva osebnih podatkov lahko dostopate tukaj.

 

Smernice po ZVOP-1

Smernice za videonadzor

Evropske smernice za zdravstvene delavce o zaupnosti in zasebnosti v zdravstvu

Smernice za zavarovanje osebnih podatkov v informacijskih sistemih bolnišnic Smernice glede uvedbe biometrijskih ukrepov

Smernice za digitalno televizijo

Smernice za preprečevanje kraje identitete

Smernice za varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih Smernice glede varstva zasebnosti pri digitalni televiziji

Smernice za digitalno televizijo

Varstvo osebnih podatkov in mediji

Smernice za upravnike večstanovanjskih stavb

Kodeks obnašanja pri zbiranju osebnih podatkov

Socialni inženiring in kako se pred njim ubraniti Smernice za videonadzor
Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Socialni inženiring in
kako se pred njim ubraniti
Varstvo osebnih podatkov pri povezovanju zbirk osebnih podatkov v javni upravi
Smernice glede varstva pred spletnim nadlegovanjem
Smernice glede varstva pred spletnim nadlegovanjem Smernice glede varstva osebnih podatkov na spletnih forumih Presoje vplivov na zasebnost
Smernice za izvajalce zdravstvenih storitev Smernice za razvoj informacijskih rešitev Smernice o orodjih za zaščito zasebnosti na internetu
Smernice o inteligentni video analitiki Smernice o uporabi zasebnih naprav v službene namene (BYOD) Smernice o presoji vplivov na zasebnost pri uvajanju novih policijskih pooblastil

Smernice za varstvo osebnih podatkov pri izvajanju internih tržnih raziskav Smernice o varstvu osebnih podatkov pri uporabi GPS naprav

Smernice o videonadzoru

Smernice o snemanju telefonskih klicev Smernice o zavarovanju osebnih podatkov Smernice o obdelavi osebnih podatkov iz centralnega registra prebivalstva

Smernice za centre za socialno delo

Smernice za varstvo osebnih podatkov in računalništvo v oblaku

Računalništvo v oblaku - povzetek za mala podjetja

   
Računalništvo v oblaku - dokumenti EU