Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Zakon o elektronskih komunikacijah

+ -

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), sprejetega decembra 2012:

1. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 149. člena ZEKom-1, ki ureja notranje postopke o odzivanju na zahteve pristojnih organov za dostop do osebnih podatkov uporabnikov na podlagi področnih zakonov.

2. Najmanj enkrat letno opravlja inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz 153. člena ZEKom-1, ki določa pogoje in postopke za posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov v primerih varovanja življenja in telesa posameznika.

3. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 155. člena ZEKom-1, ki ureja sledenje zlonamernih ali nadležnih klicev na pisno zahtevo posameznika, ki klice prejema, in postopke glede posredovanja podatkov, ki razkrijejo identiteto kličočega.

4. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 157. člena ZEKom-1, ki ureja shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do podatkov, shranjenih v terminalski opremi naročnika ali uporabnika s pomočjo piškotkov in podobnih tehnologij.

5. Izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb 166. člena ZEKom-1, ki ureja posredovanje hranjenih podatkov pristojnim organom.

6. Skladno s 169. členom ZEKom-1 izvaja inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev, kot to določajo 162. do 168. člen ZEKom-1, razen določb iz četrtega odstavka 165. člena ZEKom-1.

Na področju, ki ga nadzoruje, Informacijski pooblaščenec odloča o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške (232. do 236. člen ZEKom-1).


Na podlagi "starega" Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) je imel Informacijski pooblaščenec naslednje pristojnosti:

1. izvajanje inšpekcijskega nadzora nad hrambo prometnih in lokacijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev v skladu s 107.a do 107.e členom tega zakona (v skladu z 2. odst. 112 čl. ZEKom);

2. na področju, ki ga je nadzoroval, je odločal o prekrških za kršitve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške. Kot prekrškovni organ je lahko za prekrške iz tega zakona izrekel globo v znesku, višjem od najnižje predpisane mere za posamezni prekršek (v skladu s 147. čl. ZEKom);

3. skrb za preprečevanje zlorab ter za pravilno izvajanje evropske Direktive o zasebnosti in elektronskih komunikacijah 2002/58/EC oziroma novega predloga direktive o hrambi telekomunikacijskih prometnih podatkov, ki je bila 15.12.2005 sprejeta v Bruslju na predlog ministrov držav članic.