Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Pristojnosti

+ -

Z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) je bil 31. decembra 2005 ustanovljen samostojen in neodvisen državni organ Informacijski pooblaščenec. Ta pod svojo streho združuje dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov. Informacijskega pooblaščenca vodi pooblaščenka Mojca Prelesnik

Pristojnosti Informacijskega pooblaščenca na podlagi Zakona o informacijskem pooblaščencu:

1. odloča o pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja; v okviru postopka na drugi stopnji je pristojen tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
2. izvršuje inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije;
3. opravlja druge naloge, ki jih določajo ti predpisi;
4. odloča o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede njegove pravice do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov;
5. kot prekrškovni organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem Zakona o informacijskem pooblaščencu, Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v okviru pritožbenega postopka in Zakona o varstvu osebnih podatkov (2. čl. ZInfP in 32. čl. ZDIJZ).