Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

O Pooblaščencu

Arhiv javnih natečajev

+ -

Obvestila o končanih natečajnih postopkih Informacijskega pooblaščenca:

 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 6. 12. 2017, pod številko 100-3/2017, izbran kandidat
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 6. 12. 2017, pod številko 100-4/2017, izbran kandidat
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za preventivo, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, dne 21. 12. 2017, pod številko 100-5/2017, izbran kandida
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Pripravnik Informatik, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 19. 12. 2016, pod številko 100-3/2016/1, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 27. 10. 2016, pod številko 110-2/2016/23, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 16. 7. 2015, pod številko 110-2/2015/2, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 2. 12. 2014, pod številko 110-6/2014/3, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil javni natečaj za uradniško delovno mesto »Nadzornik Pooblaščenca I«, objavljen dne 06.07.2014 na spletni strani Informacijskega pooblaščenca in dne 07.07.2014 na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, preklican.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalca Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 10.3.2014, pod številko 110-3/2014, izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Asistent Svetovalca, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 3.10.2013, pod številko 110-4/2013, izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Pooblaščenca dne 1.7.2013, pod številko 110-3/2013/1, izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 10. 4. 2013, pod številko 110-2/2013,  izbran kandidat.
 • Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Nadzornik Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 5. 9. 2011, pod številko 110-2/2011,  izbran kandidat. 
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 3. 7. 2009, pod številko 110-5/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 7. 8. 2009, pod številko 110-7/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26. 1. 2010, pod številko 110-2/2010,  izbrana kandidatka.
 • Obveščamo, da je bila najavnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca I, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 23.1.2009, pod številko 110-1/2009,  izbrana kandidatka.
 • Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Raziskovalec Pooblaščenca, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008 , izbrani dve kandidatki.
 • Obvestilo o zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca II, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008, izbrana kandidatka.
 • Obvestilo o neuspešno zaključenem javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta Svetovalec Pooblaščenca za mednarodne odnose, ki je bil objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca dne 26.9.2008, pod številko 110-1/2008. Izbran ni bil nihče od prijavljenih kandidatov oz. kandidatk

Neizbrani kandidati imajo, v osmih dneh od prejema obvestila o neizbiri, pravico do vpogleda v podatke, ki jih je izbrani kandidat/ka navedel/la v prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradivo izbirnega postopka.