Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Zakon o varstvu osebnih podatkov dopušča vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov

+ -
08.11.2021

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo danes prejeli več vprašanj glede (ne)dopustnosti vpogledov v osebni dokument, kot to določa zadnji vladni Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je začel veljati danes (8. 11. 2021). Odlok glede obdelav osebnih podatkov bistveno ne spreminja ureditve dosedanjih načinov preverjanja pogojev. O ustreznosti odlokov (oziroma neobstoja zakona) v zvezi s preverjanjem pogojev PCT bo presojalo Ustavno sodišče, saj je tudi IP že vložil zahtevo za presojo ustavnosti. Dokler torej Ustavno sodišče ne bo odločilo, odloki veljajo. Ne glede na to pa smo že večkrat pojasnili, da vpogled v osebni dokument za namen preverjanja točnosti podatkov dopušča že 18. oz. 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov. Več o preverjanju izpolnjevanja pogojev PCT v smernicah, ki jih je IP na to temo pripravil septembra letos in so dostopne na spletu (https://www.ip-rs.si/novice/smernice-o-preverjanju-pct-pogojev). IP se ob tem kot nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov ne sme opredeljevati do drugih ukrepov, ki jih odreja odlok.


Delodajalec ali ponudnik storitve lahko torej v dokazila (in v povezavi s tem v osebni dokument) glede izpolnjevanja pogojev PCT vpogleda, ne sme pa jih hraniti. Predloženih dokazil v papirni ali digitalni obliki torej ne sme kopirati, preslikati, fotografirati ali drugače reproducirati njihove vsebine.

Vsak upravljavec osebnih podatkov lahko pred vnosom podatkov v zbirko preveri njihovo točnost z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika (18. člen ZVOP-1). Prav tako ZVOP-1 dopušča vpogled v osebni dokument v zvezi z vodenjem evidence vstopov in izstopov, ki jo lahko vodi katerakoli oseba javnega ali zasebnega sektorja. Ta evidenca pa ne predvideva vodenja evidence posebnih vrst osebnih podatkov, kot je podatek o izpolnjevanju pogoja PCT.

IP kot nadzorni organ za varstvo podatkov pa ne sme presojati kdaj je zahteva glede pogoja PCT potrebna in primerna in tudi ne, ali so odrejeni ukrepi v zvezi z omejevanjem širjenja okužb s COVID-19 ustrezni.


Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka