Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope: Profiliranje ne bi smelo škodovati človekovim pravicam ali demokratičnim družbam

+ -
02.12.2021

Odbor ministrov Sveta Evrope je izdal posodobljeno priporočilo glede profiliranja, v katerem ugotavlja, da profiliranje ne bi smelo škodovati človekovim pravicam ali demokratičnim družbam. Poziva tudi, da bi sistemi za profiliranje morali upoštevati »vgrajene« principe varstva in zaščite osebnih podatkov skozi celoten cikel njihove obdelave. Odbor ministrov Sveta Evrope (v nadaljevanju: Odbor ministrov) je sprejel priporočilo, s katerim se je odzval na korenite spremembe v tehnikah profiliranja v zadnjem desetletju in na posledično potrebo po dodatnih ukrepih ter varovalkah za zaščito osebnih podatkov in zasebnega življenja posameznikov. Namen besedila, ki posodablja prejšnje priporočilo na isto temo iz leta 2010, je uskladiti določbe s posodobljeno „Konvencijo 108“, znano kot „Konvencija 108+“, ki ureja zaščito in varstvo osebnih podatkov posameznikov. Priporočilo določa, da je treba v javnem in zasebnem sektorju pri vseh načinih in metodah profiliranja zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin, zlasti človekovega dostojanstva, zasebnosti, svobode izražanja, nediskriminacije, socialne pravičnosti, kulturne raznolikosti in demokracije.

Priporočilo se nanaša na profiliranje kot kakršno koli obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, vključno z uporabo sistemov strojnega učenja, ki sestoji iz uporabe podatkov za vrednotenje določenih lastnosti, ki se nanašajo na posameznika. Pri profiliranju gre zlasti za analizo ter napovedovanje lastnosti posameznikov v zvezi z njihovo delovno uspešnostjo, njihovim ekonomskim stanjem, zdravjem, osebnimi interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali gibanjem. Odbor ministrov je priporočilo izdal z namenom povečanja zavedanja, da lahko tehnike profiliranja vplivajo na posameznike tako, da jih uvrstijo v vnaprej določene kategorije, pogosto brez njihove vednosti, pomanjkanje preglednosti pa lahko predstavlja veliko tveganje za temeljne človekove pravice, zlasti ranljivih oseb, kot so otroci. Priporočilo določa, da je obdelava osebnih podatkov za namen odkrivanja ali napovedovanja rasnega ali etničnega izvora, političnih mnenj, članstva v sindikatu, verskih ali drugih prepričanj, zdravja ali spolnega življenja posameznikov dovoljena le, če so pri tovrstni obdelavi zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi, ki so določeni z zakonom ter če so tovrstni podatki nujno potrebni za zakonite in posebne namene obdelave.

Odbor ministrov pri tem poziva nacionalne regulatorje, naj vpeljujejo ter spodbujajo razvoj takšnih sistemov, ki bodo imeli kot obvezen predpogoj »vgrajene« principe varstva in zaščite osebnih podatkov skozi celoten cikel njihove obdelave in gradnje, zlasti z uporabo zasebnosti prijaznih tehnologij. V priporočilu je izpostavljen tudi predlog, da države sprejmejo ustrezne ukrepe proti razvoju in uporabi takšnih tehnologij, ki bi bile v celoti ali delno usmerjene v nezakonito izogibanje tehnološkim ukrepom za zaščito zasebnosti.

Povezava do dokumenta.