Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Prenosi podatkov v Združeno kraljestvo: Evropska komisija izdala sklepa o ustreznosti

+ -
28.07.2021

Evropska komisija je dne 28. 6. 2021 sprejela dva sklepa o ustreznosti za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, in sicer enega na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugega na podlagi Direktive o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona . Na podlagi sklepov o ustreznosti za Združeno kraljestvo lahko državni organi, organizacije in podjetja prenašajo osebne podatke v Združeno kraljestvo. To v praksi pomeni, da subjektom iz EU (tudi EGP), ki podatke prenašajo drugim upravljavcem ali obdelovalcem v Združeno kraljestvo, ni treba vzpostaviti nobenih dodatnih orodij za prenos osebnih podatkov po V. Poglavju Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. za prenos ne potrebujete standardnih pogodbenih določil). Sklepa o ustreznosti iz svojega področja uporabe izključujeta prenose podatkov za namene nadzora priseljevanja v Združenem kraljestvu.

Spomnimo se, da je Združeno kraljestvo po Splošni uredbi o varstvu podatkov zaradi »Brexita« postalo tretja država. V začetku tega leta sta Združeno kraljestvo in EU sklenila Sporazum o trgovini in sodelovanju, v okviru katerega sta se dogovorila za premostitveno obdobje šestih mesecev, za katero je bila zagotovljena kontinuiteta prenosov osebnih podatkov med EU in Združenim kraljestvom. Tik preden se je premostitveno obdobje zaključilo, je Evropska komisija sprejela navedena sklepa o ustreznosti, s katerima je ugotovila, da Združeno kraljestvo zagotavlja raven varstva osebnih podatkov, ki je v bistvu enakovredna tej v EU.

Ne glede na to pa oba sklepa o ustreznosti vsebujeta močne varovalke za primer morebitnih prihodnjih razhajanj glede ravni varstva osebnih podatkov, kot na primer klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti sklepov, ki njuno trajanje omejuje na štiri leta.

Več informacij o sprejetih sklepih lahko najdete na spletni strani Evropske komisije.