Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Posodobljen obrazec za uradno obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov

+ -
18.03.2024

Informacijski pooblaščenec je posodobil obrazec, ki je v pomoč zavezancem, ki morajo nadzorni organ obvestiti o kršitvi varnosti podatkov po 33. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov. Posodobljen obrazec je strnjen in uporabnikom bolj prijazen, dodana pa je ločena priloga glede čezmejnih kršitev, ki tako ni več del osnovnega obrazca in ne obremenjuje zavezancev, pri katerih kršitev varnosti nima čezmejnih elementov.

Obrazec je na voljo na spletni strani.

Več informacij o ureditvi obveznega poročanja o kršitvah varnosti je na voljo na strani:

https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/klju%C4%8Dna-podro%C4%8Dja-uredbe/prijava-kr%C5%A1itev

 

Informacijski pooblaščenec