Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: izsledki usklajene skupne akcije nadzora

+ -
18.01.2024

Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju: EOVP) je objavil zaključno poročilo o usklajeni akciji nadzora z leta 2023, ki je bila tokrat osredotočena na vlogo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (t.i. DPO oz. Data Protection Officers; v nadaljevanju: pooblaščene osebe) pri upravljavcih v EU.

Obsežno poročilo, ki ga je pripravilo 25 nadzornih organov za varstvo osebnih podatkov, vključno z Informacijskim pooblaščencem (v nadaljevanju: IP), razkriva številne izzive, s katerimi se pooblaščene osebe srečujejo, kot so nezadostni finančni in organizacijski viri; omejene možnosti usposabljanja ter izzivi v zvezi z neodvisnostjo in navzkrižjem interesov pri upravljavcu. Ugotovitve iz poročila so ključnega pomena, saj poudarjajo pomembno vlogo pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov pri zagotavljanju skladnosti organizacij s pravili varstva osebnih podatkov in ključno vlogo pooblaščenih oseb pri ustreznem varovanju pravic posameznikov.

Poročilo EOVP vsebuje ciljno usmerjena priporočila, s katerimi se odziva na izpostavljene izzive. Z vidika upravljavcev poudarja, da je pooblaščenim osebam treba zagotoviti ustrezna finančna in organizacijska sredstva ter jim zagotoviti ustrezna usposabljanja s področja varstva osebnih podatkov. Med drugim tudi treba skrbno ohranjati njihovo neodvisno vlogo v organizaciji in dosledno obravnavati morebitna navzkrižja interesov. Pri pooblaščenih osebah se poudarja zlasti pomen njihovega stalnega strokovnega izpopolnjevanja in ohranjanja dobrega razumevanja vseh obveznosti pravil varstva osebnih podatkov.

IP si ob tem prizadeva, da bo s pomočjo nacionalnih pobud ta priporočila podprl ter upravljavcem pomagal pri izboljšanju razumevanja in krepitve položaja in učinkovitosti delovanja pooblaščenih oseb. V zvezi s tem bomo tako tudi v prihodnje skrbeli za proaktivno ozaveščanje upravljavcev in pooblaščenih oseb o obveznostih na področju varstva osebnih podatkov ter jim zagotavljali ažurne in uporabne smernice, mnenja ter priporočila glede zagotavljanja skladnosti na področju varstva osebnih podatkov.

Vse zainteresirane, zlasti pa upravljavce s pooblaščenimi osebami za varstvo podatkov,  pozivamo, da si to poročilo podrobno preberejo.

Celotno poročilo EOVP (skupaj z nacionalnimi poročili v prilogah) je na voljo na njihovi spletni strani: https://edpb.europa.eu/news/news/2024/edpb-identifies-areas-improvement-promote-role-and-recognition-dpos_en

Za dodatne informacije o obveznostih in položaju pooblaščenih oseb pa si lahko še ogledate tudi spletno stran IP: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/ključna-področja-uredbe/pooblaščena-oseba-za-varstvo-podatkov