Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nove smernice o uporabi piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij

+ -
20.12.2023

Informacijski pooblaščenec je izdal nove smernice o uporabi piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij. Namen prenove smernic je poenotenje prakse, ki izhaja tako iz nacionalnih postopkov nadzora in izdanih mnenj, kot tudi iz smernic in priporočil Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB). Z njimi želimo upravljavcem spletnih strani na preprost, jasen in pregleden način predstaviti, kako v praksi uporabljati piškotke v skladu z veljavno zakonodajo.

Smernice so razdeljene v štiri poglavja: v prvem poglavju so predstavljeni temeljni pojmi in vrste piškotkov in podobnih tehnologij, drugo poglavje povzema relevantno zakonodajo, tretje poglavje vsebuje napotke za zagotavljanje skladnosti, četrto poglavje pa je namenjeno preverjanju, ali določena spletna stran ustreza veljavnim pravilom glede uporabe piškotkov ali podobnih sledilnih tehnologij. Zadnje poglavje vsebuje primere najpogostejših napak, ki se pojavljajo v praksi in ki izhajajo iz zaključkov posebne delovne skupine za piškotke, ki je delovala v okviru EDPB in tako odražajo prakso vseh nadzornih organov v EU, ne le Informacijskega pooblaščenca.

Smernice so na voljo na povezavi.