Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Informacijski pooblaščenec je za članico Sveta RTV Slovenija imenoval univerzitetno diplomirano novinarko Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenije

+ -
10.02.2023

Po določbi 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije (ZRTVS-1) Informacijski pooblaščenec (IP) na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti, imenuje enega člana Sveta RTV Slovenija. Javni poziv tem organizacijam je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/2023, IP pa je prejel štiri prijave.

Po pregledu dokumentacije, se je IP odločil, da za članico Sveta RTV Slovenija imenuje Špelo Stare, ki jo je predlagalo Društvo novinarjev Slovenija. Imenovana je univerzitetna diplomirana novinarka, ki ima dolgoletne delovne izkušnje s področja razvoja informacijske družbe, medijev in novinarstva. Je dobra poznavalka medijske zakonodaje in tudi širšega medijskega zakonodajnega okvirja, predvsem področja avtorskih pravic, zaščite žvižgačev, dostopa do informacij javnega značaja, kazenskega prava in svobode izražanja. Svoje znanje prenaša na študente novinarstva na Fakulteti za družbene vede, kot delovni mentor je sodelovala tudi pri projektu Aktualni problemi medijskega kazenskega prava Pravne fakultete v Ljubljani. Dejavna je v mednarodni mreži novinarskih organizacij in organizacij s področja varovanja svobode izražanja in človekovih pravic, je podpredsednica strokovne skupine za avtorske pravice pri Evropski zvezi novinarjev in sodeluje pri delu Novinarskega častnega razsodišča, kjer vodi postopke. Imenovana izpolnjuje vse zakonske pogoje za članico Sveta RTV Slovenija, Informacijski pooblaščenec pa ocenjuje, da lahko s svojim znanjem, ugledom in dosežki, pomembno prispeva k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne RTV, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini.

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka