Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Napoved dogodka ob Svetovnem dnevu pravice vedeti

+ -
21.09.2021

V zadnjem tednu septembra po vsem svetu potekajo aktivnosti, ki zaznamujejo Svetovni dan pravice vedeti (28. september). Ta dan so leta 2002 razglasile nevladne organizacije, povezane v mrežo Freedom of Information Advokates Network (FOIAnet), leta 2015 pa ga je za Svetovni dan dostopa do informacij izglasovala še Generalna konferenca UNESCA. Leta 2019 je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela resolucijo, s katero je 28. september razglasila za "Mednarodni dan univerzalnega dostopa do informacij".


V okviru dogodkov ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, Informacijski pooblaščenec letos organizira okroglo mizo z naslovom "Dostop do informacij v času epidemije - vloga medijev in civilne družbe". Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bo dogodek v torek, 28. 9. 2021 potekal online, s pričetkom ob 10.00. 


Dogodek bo otvorila informacijska pooblaščenka, ga. Mojca Prelesnik, z uvodnim nagovorom in predstavitvijo dela Informacijskega pooblaščenca na tem področju. 

Sledila bo okrogla miza, ki jo bo povezovala mag. Kristina Kotnik Šumah, namestnica informacijske pooblaščenke, ob sodelovanju naslednjih gostov (po abecednem vrstnem redu):
- Tina Brecelj, vodja Službe za odnose z javnostmi na Vrhovnem sodišču RS,
- Primož Cirman, novinar in odgovorni urednik Necenzurirano.si,
- dr. Marko Milosavljević, profesor na Fakulteti za družbene vede,
- dr. Alma Sedlar, predsednicaTransparency International Slovenija,
- Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.

Dogodek lahko spremljate na naslednji on - line video povezavi, predhodne prijave niso potrebne:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE3MmY3ZDYtYTA3NS00NGJiLTgwMzMtNTA2MjE4NWQ2ZDdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e11f609-bb2e-49e4-a421-c3b6429c75d6%22%2c%22Oid%22%3a%221899ed20-ee67-47b4-8eb9-a1d31e0a89e4%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a


Vljudno vabljeni!
Informacijski pooblaščenec