Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na voljo novi obrazci za podajo pritožbe po Zakonu o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD)

+ -
16.03.2021

Konec leta 2020 je bil spret Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) ki ureja varstvo pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi (policija, državna tožilstva, Uprava RS za probacijo, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij in drugi državni organi RS),  obdelujejo za namene izvrševanja teh pristojnosti.

 

Podobno kot Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) tudi ZVOPOKD ureja pravice posameznikov in sicer imajo posamezniki pravico do pridobitve informacij o obdelavi, pravico do dostopa do osebnih podatkov, do popravka, izbrisa in omejitve obdelave osebnih podatkov ter do pritožbe zoper odločitev pristojnega organa. O pritožbi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zoper odločitev pristojnega organa odloča nadzorni organ (IP) kot organ druge stopnje.

 

V pomoč posameznikom, ki s svojo zahtevo za uveljavitev pravic pred pristojnim organom niso uspeli in ki želijo podati pritožbo zoper odločitev pristojnega organa po ZVOPOKD, smo pripravili obrazce, ki so na dostopni na naši spletni strani:

 

 

Več informacij o ZVOPOKD najdete na tej povezavi:

 

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov-na-podrocju-obravnavanja-kaznivih-dejanj/.

 

 

Informacijski pooblaščenec