Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Globa za facebook in instagram zaradi uporabe osebnih podatkov za vedenjsko oglaševanje

+ -
13.01.2023

Irski informacijski pooblaščenec je kot vodilni nadzorni organ sprejel dve odločitvi zoper družbo Meta Platforms Ireland Limited (Meta Irska), ki se nanašata na obdelavo osebnih podatkov uporabnikov njenih storitev Facebook in Instagram za namen vedenjskega oglaševanja. Družbi Meta Irska je bila za kršitve v zvezi s storitvijo Facebook izrečena globa 210 milijonov EUR, za kršitve v zvezi s storitvijo Instagram pa globa 180 milijonov EUR.

Odločitvi sta bili izdani na podlagi dveh zavezujočih odločitev Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) z dne 5. 12. 2022, sprejetih na podlagi točke a) 1. odstavka 65. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Postopek pred EDPB je sprožil irski nadzorni organ, saj so nekateri zadevni nadzorni organi, ki so v postopku sodelovali, na prvotno odločitev irskega nadzornega organa vložili ugovore. EDPB je sprejel odločitev, v kateri je irskemu nadzornemu organu med drugim naložil popravek oziroma dopolnitev prvotne odločitve, predvsem v zvezi s pravnimi podlagami ter preglednostjo obdelav.

EDPB je v svojih odločitvah ugotovil, da je Meta Irska za namen vedenjskega oglaševanja v kontekstu Pogojev storitve (Terms of Service) storitve Facebook oziroma Pogojev uporabe (Terms of Use) storitve Instagram neustrezno uporabila pravno podlago izvajanja pogodbe, saj takšno oglaševanje ni bistveni element storitve oziroma za njeno izvajanje ni potrebno. Meta Irska je osebne podatke uporabnikov za namen vedenjskega oglaševanja v tem primeru obdelovala nezakonito, brez ustrezne pravne podlage. Irskemu nadzornemu organu je EDPB zato naložil, da popravi ugotovitev v svoji prvotni odločitvi in vanjo vključi kršitev 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, družbi Meta Irska pa odredi, da v treh mesecih uskladi obdelavo za namen vedenjskega oglaševanja z navedenim členom.

EDPB je irskemu nadzornemu organu naložil tudi izvedbo nove preiskave glede morebitne obdelave posebnih vrst osebnih podatkov, ugotovitev kršitve načela preglednosti obdelave ter sprejetje ustreznih popravljalnih ukrepov. Po mnenju EDPB so hujše kršitve preglednosti obdelave vplivale na razumna pričakovanja uporabnikov obeh storitev, saj je Meta Irska storitve uporabnikom predstavila zavajajoče.

Irski nadzorni organ je družbi Meta Irska za ugotovljene (dodatne) kršitve Splošne uredbe o varstvu podatkov izrekel višje globe od prvotno predlaganih.

Končni odločitvi irskega nadzornega organa sta dosegljivi na povezavi https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-decisions_en.

Celotna novica EDPB je dosegljiva na povezavi https://edpb.europa.eu/news/news/2023/facebook-and-instagram-decisions-important-impact-use-personal-data-behavioural_en.