Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Na voljo je uraden vzorec pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, potrjen s strani Evropskega odbora za varstvo podatkov

+ -
15.07.2020

Informacijski pooblaščenec je drugi evropski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (prvi je danski DPA), ki je uspešno pripravil standardna pogodbena določila za ureditev pogodbenega razmerja med upravljavci in obdelovalci podatkov in jih je potrdil  Evropski odbor za varstvo osebnih podatkov (EDPB), kot to zahteva Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Standardna pogodbena določila sledijo zahtevam člena 28 GDPR in jih lahko upravljavci z ustreznimi prilagoditvami glede na konkretno situacijo, uporabijo kot vzročno pogodbo, ko najemajo storitve pogodbenih obdelovalcev -  npr. računovodskih servisov, ponudnikov IT storitev, klicnih centrov in drugih ter tudi za najemanje storitev pod-obdelovalcev.

Standardna pogodbena določila so dostopna so na tej povezavi.

Priporočamo tudi smernice o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Dostopne so na tej povezavi.

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka