Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Previdno pri uvajanju termokamer in merjenju telesne temperature posameznikov

+ -
21.05.2020

Informacijski pooblaščenec (IP) v zadnjem času opaža povečano oglaševanje termo kamer, ki se predstavljajo kot učinkovito preventivno orodje zoper širitev okužbe z novim koronavirusom. Proizvajalci tovrstnih sistemov navajajo, da lahko na ta način podjetja pri posameznikih, kjer termalna kamera odkrije povišano telesno temperaturo, nadalje ukrepajo in tako zajezijo morebitno širitev okužbe v podjetju.

Sisteme oglašujejo, kot da so v celoti skladni z zagotavljanjem zasebnosti in Uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ker da termalna kamera ne prikazuje podrobnosti, na osnovi katerih bi lahko prišlo do prepoznave obraza in s tem posameznika.

IP opozarja, da nobena tehnologija sama po sebi ne more že vnaprej zagotavljati skladnosti s pravili glede varstva podatkov, saj so vedno ključni nameni in ostale konkretne okoliščine uporabe tehnologije. V primeru termo kamer je namen njihove uporabe identifikacija posameznika s povišano temperaturo in pravočasno ukrepanje, torej gre neizogibno za obdelavo osebnih podatkov.

Obenem je treba opozoriti, da podjetja in ustanove na splošno niso upravičene meriti temperature zaposlenih ali obiskovalcev in s tem obdelovati njihove zdravstvene osebne podatke - ti podatki sodijo med posebne vrste osebnih podatkov in Splošna uredba določa, da je njihova obdelava prepovedana, če ni podana katera od izjem. Podjetja in ustanove bi se morale pred uvajanjem merjenja o tem posvetovati s predstavniki medicinske stroke, za mnenje lahko povprašajo izbranega izvajalca medicine dela in pridobijo oceno stroke, ali je tovrstno merjenje nujno in upravičeno, v kakšnem obsegu naj se izvaja ter kakšen obseg hrambe podatkov je primeren, če sploh.

Zdravstvena stroka je torej tista, ki lahko poda verodostojen odgovor o nujnosti in primernosti obdelave teh podatkov in če oceni, da je merjenje oziroma spremljanje ustrezno, mora podjetje/ustanova spoštovati vse določbe Splošne uredbe – predvsem načela varstva osebnih podatkov, posameznike mora o tem ustrezno obvestiti, zagotoviti pa tudi vse potrebne varovalke, med drugim: minimizacijo in sorazmernost obsega obdelave osebnih podatkov in rokov hrambe, varnost podatkov, ter njihovo točnost in ažurnost.


Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
Informacijska pooblaščenka