Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Anketa v osnovnih šolah glede prehranskih navad učencev

+ -
Datum: 22.05.2023
Številka: 07121-1/2023/700
Kategorije: Statistika in raziskovanje, Šolstvo

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 16. 5. 2023 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali je za izvedbo ankete v osnovni šoli potrebno soglasje staršev ali je dovolj soglasje ravnatelja. V okviru magistrskega študija bi med osnovnošolci izvedli anonimno anketo (raziskavo) glede navad pri pitju tekočin. Pri objavi rezultatov bodo omenjena le imena osnovnih šol zaradi medsebojne primerjave.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2), 58. členom Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (Splošna uredba), 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (Uradni list RS, št. 177/20, ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A, ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

Pri tem še pojasnjujemo, da se lahko IP dokončno opredeljuje do konkretnih obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih.

Privolitev staršev oziroma skrbnikov otrok ni potrebna, (1) če bo anketiranje izvedeno popolnoma anonimno in (2) če bo anketo učencem razdelila šola (torej, če kot raziskovalka ne boste vedeli, komu je bila anketa razdeljena).

Ker razdeljevanje in nadaljnja obdelava anketnih vprašalnikov ni obveznost šole, se mora vodstvo šole z izvedbo strinjati.

O b r a z l o ž i t e v:

V primeru popolnoma anonimnih vprašalnikov in popolnoma anonimne izvedbe, pravna podlaga za raziskovalno anketiranje ni potrebna. Toda pri tem je treba biti pozoren na nevarnost, če bi šlo zgolj za navidezno ali za nepopolno anonimnost. Težko je namreč govoriti o anonimnosti (popolni anonimizaciji), če bo na vsakem vprašalniku, poleg naziva šole, tudi točen naziv oddelka, točna višina in teža, točna starost ali drugi specifični podatki, ki sicer izhajajo tudi iz šolske dokumentacije oziroma iz šolskih zbirk (npr. iz ŠVK in zbirke podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo). Prav tako raziskovalec ne sme prejeti seznama učencev, ki jim je bila anketa razdeljena. Raziskovalec sicer lahko pod določenimi strogimi pogoji prejme kontaktne podatke anketirancev na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 69. člena ZVOP-2, vendar to v vašem primeru verjetno ne pride v poštev.

Če bi morebiti želeli izvesti neanonimno anketiranje, je možno, da šola učencem razdeli anketne vprašalnike na podlagi 70. člena ZVOP-2, vendar je za njihovo izpolnjevanje in nadaljnjo obdelavo vprašalnikov potrebna privolitev staršev.

Privolitev ravnatelja oziroma ravnateljice nikakor ne more nadomestiti privolitve staršev, če gre za neanonimno izvedbo raziskave. Seveda pa je v vsakem primeru potrebno strinjanje vodstva šole, saj nudenje pomoči raziskovalcu ni njena dolžnost.

V zvezi z vašim vprašanjem vam predlagamo, da si ogledate še naslednja mnenja IP:

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a38d37037

https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/6048a57a36d12

https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/kontaktiranje-pacientov-s-strani-zdravstvenega-doma-zaradi-sodelovanja-v-raziskavi-1684485402

https://www.ip-rs.si/mnenja-zvop-2/posredovanje-kontaktnih-podatkov-pacientov-za-potrebe-raziskave-1679477225

Glede pogojev za veljavno privolitev vam predlagamo, da so ogledate vrsto mnenj, ki so dostopna na spletni strani IP pod kategorijo »privolitev« - »mnenja po Splošni uredbi«.   

 

Pripravil:

dr. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.

informacijska pooblaščenka