Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Mnenja ZVOP-2

+ -

Iščete mnenja po GDPR? Na voljo so tukaj: Mnenja po začetku uporabe GDPR in pred sprejemom ZVOP-2

Iščete mnenja po ZVOP-1? Na voljo so tukaj: Mnenja pred začetkom uporabe Splošne uredbe (pred 25.5.2018)

Za iskanje po mnenjih ZVOP-2 uporabite ta iskalnik:
help

do
706 najdenih rezultatov
Datum Naslov Številka Kategorije
15.11.2023 Obdelava osebnih podatkov iz zemljiške knjige 07121-1/2023/1425 GURS, Pridobivanje OP iz zbirk
15.11.2023 Dajanje informacij in predložitev listin podjetja družbeniku po sklepu sodišča 07121-1/2023/1430 Sodni postopki, Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk
15.11.2023 Izbris fotografije iz spletnega medija 07121-1/2023/1428 Mediji, Mediji, fotografije kot OP, Pravica do izbrisa - pozabe, Svetovni splet
15.11.2023 Aplikacije za registracijo delovnega časa 07121-1/2023/1427 Delovna razmerja, Moderne tehnologije, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov, Pravne podlage
14.11.2023 Obdelava OP članov društva 07121-1/2023/1419 Društva, Informiranje posameznika, Obveščanje o kršitvah varnosti
14.11.2023 Sistem varstva osebnih podatkov 07121-1/2023/1420 Razno
14.11.2023 Obdelava OP staršev 07120-1/2023/490 Šolstvo
14.11.2023 Posredovanje in javna objava osebnih podatkov po 14. členu ZJZ 07121-1/2023/1421 Občutljivi OP, Posebne vrste OP, Pravne podlage, Svetovni splet, Uradni postopki
13.11.2023 Izvajanje videonadzora s strani soseda 07121-1/2023/1405 Video in avdio nadzor
13.11.2023 Vpogled v dokazila pri uveljavljanju pravice do dodatnih dni dopusta 0712-1/2023/1404 Delovna razmerja
10.11.2023 Vpogled v osebno mapo zaposlenega 07121-1/2023/1399 Delovna razmerja, Varnost osebnih podatkov
10.11.2023 Pridobivanje osebnih podatkov za namen brezplačne pravne pomoči 07120-1/2023/482 Posredovanje osebnih podatkov, Postopki na centrih za socialno delo, Pridobivanje OP iz zbirk, Upravni postopki, Uradni postopki
10.11.2023 Vpogled v službeni računalnik 07120-1/2023/483 Delovna razmerja
10.11.2023 Ustreznost rešitve 07121-1/2023/1400 Informiranje posameznika, Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov, Privolitev
10.11.2023 Posredovanje davčne številke za prekinitev naročniškega razmerja 07121-1/2023/1401 Pravne podlage, Telekomunikacije in pošta
10.11.2023 Pridobitev individualiziranega programa na osnovni šoli s strani staršev 07121-1/2023/1403 Šolstvo, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
10.11.2023 Pridobivanje podatkov od policije na podlagi ZZasV-1 07121-1/2023/1402 Policijski postopki, Pravne podlage
09.11.2023 Prenos OP v tretje države 07121-1/2023/1396 Delovna razmerja, Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije
07.11.2023 Fotografiranje na delovnem mestu 07121-1/2023/1385 Delovna razmerja, Fotografije kot OP, Informiranje posameznika, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Privolitev
07.11.2023 Neposredno trženje mladoletni osebi po telefonu 07121-1/2023/1388 Neposredno trženje, nagradne igre, Obdelava osebnih podatkov otrok in mladoletnih, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Pravica do ugovora