Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Snemanje javnih uslužbencev

+ -
Datum: 01.03.2022
Številka: 07121-1/2022/227
Kategorije: Fotografije kot OP, Pravne podlage, Obdelava OP javnih uslužbencev in funkcionarjev

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 28. 2. 2022 prejeli vaše vprašanje, ki se navezuje na že izdano mnenje IP št. 0712-1/2013/942. Želite potrditev, da se lahko snema kateregakoli javnega uslužbenca z namenom izvrševanja pravice do razpravljanja o državi in njenih oblastnih dejanjih ter zadevah. 

 

V zvezi s tem vam pojasnjujemo, da je mnenje, na katerega se sklicujete staro in zelo splošno, in da ne glede na ti dve lastnosti, izrecno ne dopušča prostega snemanja vseh možnih aktivnosti javnih uslužbencev v vseh okoliščinah. Razpravljanje o državi in njenih oblastnih dejanjih je možno tudi brez slikovno-zvočnega snemanja, zato ta pravica niti eksplicitno niti implicitno ne vključuje pravice do prostega snemanja. Dovoljuje le uporabo posnetkov za razpravljanje o državi, toda le pod pogojem, da je posnetek v izhodišču zakonit. 

 

Zato se ponovno sklicujemo na mnenja IP št. 07121-1/2021/1460 (15. 8. 2021), 07121-1/2021/1309 (23. 7. 2021),  07121-1/2022/42 (14. 1. 2022) in 07121-1/2021/555 (22. 3. 2021), iz katerih izhaja, da snemanje »kogarkoli, vedno in povsod« ni dopustno. 

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP