Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Izbris osebnih podatkov in napotitev na AKOS

+ -
Datum: 05.03.2019
Številka: 0712-1/2019/503
Kategorije: Telekomunikacije in pošta

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem pojasnjujete, da ste s strani mobilnega operaterja prejeli račune za tretje podjetje. Operaterja ste opozorili, vendar še vedno prejemate račune. Zanima vas, kaj lahko storite.

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP ugotavlja, da gre v konkretnem primeru predvsem za vprašanje, ki je urejeno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 s spremembami in dopolnitvami;v nadaljevanju ZEKom-1), nadzor nad katerim izvršuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije – AKOS. Posledično vas napotujemo, da se obrnete na pristojni organ.

Ne glede na to pa pojasnjujemo, da lahko poskusite s pravico do izbrisa (17. člen Splošne uredbe) vašega osebnega podatka, to je elektronske pošte iz baze telekomunikacijskega podjetja. Namreč posameznik lahko navedeno pravico uveljavlja med drugim tudi v primeru, ko osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani. Ob tem še pojasnjujemo, da obstajajo določene izjeme, ko izbrisa ni mogoče doseči, te so določene v tretjem odstavku 17. člena Splošne uredbe.

Prijazen pozdrav,

Neja Domnik, mag. prav.

raziskovalka pri IP