Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Javno objavljeni podatki o samostojnem podjetniku

+ -
Datum: 02.12.2020
Številka: 07121-1/2020/2150
Kategorije: Definicija OP, Svetovni splet

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem pojasnjujete, da ste samostojni podjetnik (s.p.) in da so podatki glede s.p., ki so hkrati tudi osebni podatki, objavljeni na raznih spletnih straneh (kot npr. www.bizi.si, www.stop-neplacniki.si). Menite, da s tem kršijo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, saj v objavo niste privolili.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP je na podobna vprašanja, in sicer glede objavljenih podatkov o samostojnih podjetnikih, že večkrat odgovoril v svojih mnenjih, zato vas napotuje na eno izmed objavljenih mnenj:

V bistvu gre za to, da obdelava vaših podatkov kot subjekta, ki opravlja dejavnost kot s.p., ne pomeni obdelave varovanih osebnih podatkov. V skladu z veljavnimi predpisi so javno objavljeni tisti podatki, ki se nanašajo na vaš s.p. (torej ime, priimek, naslov opravljanja prakse, telefonska številka s.p. ipd.), ne pa tudi npr. datum rojstva. Gre namreč za podatke, ki se nanašajo na opravljanje vaše gospodarske dejavnosti kot podjetnika oziroma podatke, s katerimi  nastopate na trgu kot poslovni subjekt in ne za vaše osebne podatke kot posameznika. Upoštevajoč zgoraj navedeno, torej ne gre za osebne podatke, kadar gre za podatke, ki so povezani z opravljanjem posameznika v funkciji samostojnega podjetnika posameznika. Obdelava takih podatkov pa presega pristojnosti IP, namreč IP je pristojen zgolj za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

Pripravila:                                                                                                                              

Neja Domnik, mag. prav.,

asistentka svetovalca pri IP