Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Uporaba kamer za sprotno snemanje vožnje (»dashcam«)

+ -
Datum: 23.10.2020
Številka: 07121-1/2020/1892
Kategorije: Informiranje posameznika, Moderne tehnologije, Privolitev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje in sicer nas prosite za posredovanje mnenja glede  glede uporabe t.i. dashcamov za snemanje okolice med vožnjo. Kot ste pojasnili vas je namreč prenetila zadnja nadgradnja aplikacije ene od slovenskih zavarovalnic, ki jo zavarovalnica nudi svojim uporabnikom za spremljanje vožnje (do sedaj samo spremljanje uporabnika s pomočjo gps, giroskopa ipd.) in pridobivanje popustov.

V posodobitvi aplikacija sedaj nudi tudi funkcionalnost avtokamere oz. »dashcam« (snemanje dogajanja pred avtomobilom s telefonom), ki v Sloveniji naj ne bi bila splošno dovoljena, kot razberete iz mnenj IP.

Zanima vas, ali gre za kršitev in kako se jo prijavi v tem primeru.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

Glede uporabe »dash kamere« med vožnjo je IP izdal mnenje: Uporaba avtokamer v osebnih vozilih, št. 0712-1/2019/2307, z dne 18.10.2019, dostopno je na:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=988

Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je izdal Smernice 3/2019 o obdelavi osebnih podatkov z video napravami (različica 2.0, sprejete 29. januarja 20209, dostopne so na:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_sl_0.pdf

Na strani 10 zadevnih smernic je navedeno: »Če je nameščena avtokamera (npr. za zbiranje dokazov v primeru nesreče), je treba zagotoviti, da ta kamera ne snema neprekinjeno prometa in oseb v bližini ceste. V nasprotnem primeru interes za video posnetke kot dokaz v razmeroma hipotetičnem primeru prometne nesreče ne more upravičiti tega resnega posega v pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Glede na navedeno in tudi glede na zgoraj navedeno mnenje IP uporaba avtokamer na splošno ni dovoljena in je pri njihovi uporabi treba upoštevati temeljna načela varstva osebnih podatkov.

Glede na priložena pojasnila ponudnika zadevne aplikacije, ki ste nam jih poslali, se posnetki shranjujejo na telefonu uporabnika in ne na strežnikih ponudnika aplikacije oziroma upravljavca osebnih podatkov. Posameznik se lahko sam odloči, ali bo posnetke shranil v kakšnih od znanih oblačnih storitev, ne pa na strežnikih ponudnika aplikacije. Gre torej za samostojno odločitev posameznika, ali bo telefon uporabljal kot kamero za snemanje vožnje ali ne in kje bo hranil posnetke ter s tem tudi za njegovo odgovornost za zakonito uporabo. Ali pri delovanju avtokamere podatke obdeluje (ali ne) tudi ponudnik aplikacije, pa lahko preverimo le v okviru uradnega inšpekcijskega postopka.

Informacije o podaji predloga za uvedbo inšpekcijskega postopka so na voljo na:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/vlozitev-prijave/

S spoštovanjem,

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke