Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Neposredno trženje na objavljene e-naslove

+ -
Datum: 25.09.2020
Številka: 07121-1/2020/1703
Kategorije: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre

Informacijski pooblaščenec RS (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede neposrednega trženja na javno objavljene elektronske naslove vašega podjetja in direktorjev.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP pojasnjuje, da podatki o podjetju (npr. e-naslov: info@podjetje.si) niso “osebni podatki”. Po definiciji iz Splošne uredbe “osebni podatek” pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika; Ker torej ti podatki niso osebni podatki, zanje ne veljajo pravila varstva osebnih podatkov – tudi pravila neposrednega trženja, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, se za trženje na te elektronske naslove ne uporabljajo.

Elektronski naslovi, ki jih uporabljata uslužbenec ali predstavnik podjetja kot službeni elektronski naslov, pa uživajo varstvo osebnih podatkov. Pravila neposrednega trženja, ko gre za trženje na te naslove je IP opisal v mnenju št. 07121-1/2020/1260, z dne 17.07.2020, ki je objavljeno na spletni strani IP.

Ob tem IP dodaja, da je lahko dopustno uporabiti objavljene elektronske naslove uslužbencev oziroma predstavnikov podjetja, za namen neposrednega trženja, tudi brez predhodnega soglasja posameznika, na katerega se elektronski naslov nanaša, kadar je to skladno z namenom objave. Uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom objave ni dopustna. IP pa se ob omejenem poznavanju konkretnih okoliščin ne more opredeliti do zakonitosti obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Če menite, da je v konkretnem primeru prišlo do kršitve, lahko svojo prijavo naslovite na AKOS, ki je pristojen za ukrepanje v zvezi z neposrednim trženjem po elektronski pošti (info.box@akos-rs.si).

Opozoriti velja tudi na previdnost pri objavi elektronskih naslovov, saj obstaja nevarnost, da nanje pride večja količina nezaželene e-pošte, med katero so lahko tudi nevarna sporočila, ki lahko ogrozijo varnost organizacije (t.i. phishing sporočila, ki vodijo v zlorabo podatkov, izsiljevalski in drugi virusi).

Več o uporabi objavljenih osebnih podatkov zaposlenih ali predstavnikov podjetja za neposredno trženje si lahko preberete tudi v Sporočilu za javnost Informacijskega pooblaščenca in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, ki je objavljeno na spletni strani IP.

Lep pozdrav,

Pripravil:

Anže Novak

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo

Informacijski pooblaščenec

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka