Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2010

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

22.12.2010 Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.12.2010 Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.12.2010 Zakon o varnosti in zdravju pri delu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
16.12.2010 Zakon o zasebnem varovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.12.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.12.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za šolstvo in šport
8.12.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.12.2010 Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.11.2010 Osnutek sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi informacij o spremljanju terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve

22.11.2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
12.11.2010 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
11.11.2010 Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
8.11.2010 Uredba o sofinanciranju zavarovalne premije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.10.2010 Zakon o tujcih Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
20.10.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
14.10.2012 Predlog osnutka Zakona o medijih Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
7.10.2010 Zakon o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrski varnosti  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
30.9.2010 Zakon o zaposlovanju in delu tujcev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
22.9.2010 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
17.9.2010 Zakon o zasebnem varovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.9.2010 Zakon o detektivski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
1.9.2010 Zakon o osebni izkaznici Mnenje informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
26.08.2010 Zakon o državnem tožilstvu Mnenje informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
07.07.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Mnenje informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
05.07.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
01.07.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za promet
29.06.2010 Zakonu o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
24.06.2010 Zakon o sodnih taksah Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
21.06.2010 Zakon o voznikih Pripombe informacijskega pooblaščenca

Ministrstvo za notranje zadeve

16.06.2010 Zakonu o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
10.06.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
07.06.2010 Pravilnik o načinih in pogojih dostopa do centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane Pripombe informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za šolstvo in šport
27.05.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.05.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Pripombe informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
14.05.2010 Zakon o prekrških Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
23.04.2010 Zakona o zemljiški knjigi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.04.2010 Zakon o igrah na srečo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.04.2010 Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
15.04.2010 Zakon o osebni asistenci za invalide Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
12.04.2010 Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
08.04.2010 Zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za promet
07.04.2010 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
06.04.2010 Zakon o socialno varstvenih prejemkih Predlog Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
25.03.2010 Zakon o subvencioniranju študentske prehrane Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor Republike Slovenije
11.03.2010 Zakon o geodetski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Geodetska uprava Republike Slovenije
04.03.2010 Zakon o bančništvu Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
22.02.2010 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov Predlog Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
16.02.2010 Zakon o igrah na srečo Predlog Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
04.02.2010 Zakon o geodetski dejavnosti Pripombe Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
21.01.2010 Zakon o šolski prehrani Pripombe na evidenco šolske prehrane Ministrstvo za šolstvo in šport
20.01.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa  Ministrstvo za promer
04.01.2010 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih Pripombe na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih Ministrstvo za šolstvo in šport