Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2021

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

23.02.2021 Predlog o Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
15.02.2021 Pojasnila k dopolnjenemu Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
referendumu in ljudski iniciativ
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
12.02.2021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.02.2021 Predlog sprememb 7. člena Zakona o prijavi prebivališča Mnenje Informacijskega pooblaščenca Kolegij predsednika Državnega zbora RS
09.02.2021 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
05.02.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državna volilna komisija
04.02.2021 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
03.02.2021 Dopolnjen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dopolnilnem
usposabljanju in dimnikarski izkaznic
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
01.02.2021 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.01.2021 Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju
Republike Slovenije
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ
04.01.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
04.01.2021 Dopolnjen Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
04.01.2021 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano