Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Iskalnik po odločbah

+ -
help

do
5044 najdenih rezultatov
Datum Naslov Številka Kategorije Status
20.05.2024 prosilec - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 090-93/2024 Ponovna uporaba, Osebni podatek Odobreno
20.05.2024 prosilec - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 090-92/2024 Ali dokument obstaja, Osebni podatek Delno odobreno
17.05.2024 prosilec - Slovenski državni gozdovi d.o.o. 090-134/2024 Ali gre za delovno področje organa, Poslovna skrivnost Odobreno
17.05.2024 prosilec - Ministrstvo za javno upravo 090-166/2024 Ali dokument obstaja Zavrnjeno
17.05.2024 prosilec - Ministrstvo za naravne vire in prostor 090-121/2024 Poslovna skrivnost, Okoljski podatki Zavrnjeno
17.05.2024 prosilec - Občina Dobrna 090-144/2024 Ali gre za zlorabo pravice, Kršitev postopka Vrnjeno v ponovno odločanje
16.05.2024 prosilec - Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna 090-141/2024 Ali gre za zlorabo pravice, Kršitev postopka Vrnjeno v ponovno odločanje
16.05.2024 prosilec - Direkcija RS za vode 090-176/2024 Ničnost Ničnost
15.05.2024 prosilec - Inšpektorat RS za naravne vire in prostor 090-178/2024 Ali dokument obstaja, Kršitev postopka Zavrženo
14.05.2024 prosilec - Okrajno sodišče v Kočevju 090-136/2024 Ali dokument obstaja Zavrnjeno