Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2017

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

10.2.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skupnosti študentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje znanost in šport
9.2.2017Predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.2.2017Zakon o dajatvah za motorna vozilaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
7.2.2017Osnutek predloga Zakona o probaciji Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
6.2.2017Osnutek predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
6.2.2017Osnutek predloga Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
1.2.2017Osnutek predloga Sporazuma o čezmejni izmenjavi podatkov o elektronskem receptu in povzetku podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
31.1.2017Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.1.2017Predlog sprememb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.1.2017Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2017Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24.1.2017Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
24.1.2017Predlog Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
24.1.2017Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjemMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
24.1.2017Predlog Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
18.1.2017Predlogi novih uredb o uporabi SIS Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
17.1.2017Predlog Gradbenega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
13.1.2017Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje

12.1.2017Predlog Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih Mnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor

12.1.2017Predlog Zakona o kakovosti in varnosti

Mnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje

12.1.2017Predlog k določbam 17. člena Sodnega redaMnanje Informacijskega pooblaščencaOkrožno sodišče v Ljubljani
10.1.2017Osnutek Zakona o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službiMnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
9.1.2017Predlog Zakona o urejanju prostoraMnanje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor