Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Nova infografika o zakonodajnih ocenah učinka

+ -
08.09.2023

Ocena učinkov je orodje za pravočasno identifikacijo, analizo in zmanjševanje tveganj glede nezakonitih ravnanj z osebnimi podatki.  Poleg ocen učinka, ki jih po Splošni uredbi izvajajo upravljavci pred uvedbo večjih projektov, so zelo pomembne tudi t.i. zakonodajne ocene učinka, ki jih pripravi predlagatelj predpisa ob določanju pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, kot to zahteva 24. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Namen zakonodajnih ocen učinka je, da se še pred oblikovanjem dokončnega besedila členov opravi pravočasne razmisleke o tem, kako ustrezno upoštevati temeljna načela varstva osebnih podatkov pri določanju besedila zakona. Te razmisleke (npr. ali je za dosego ciljev zakona resnično treba obdelovati osebne podatke, kakšne namene zasledujemo, kateri nabor osebnih podatkov je potreben, kakšne varovalke moramo vključiti v zakon ipd.) se opiše v oceni učinkov in jo pošlje v mnenje Informacijskemu pooblaščencu (v t.i. predhodno posvetovanje); na podlagi mnenja Informacijskega pooblaščenca pa se lahko oblikujejo predlogi določb, ki (bolje) upoštevajo temeljna načela varstva osebnih podatkov.

V novi infografiki smo prikazali proces izvedbe zakonodajne ocene učinka, pripravili smo pa tudi metodologijo, ki je prilagojena zakonodajnim ocenam učinka.

Infografike IP so dostopne tukaj.

Metodologija za izvedbo zakonodajnih ocen učinka je dostopna tukaj.