Napredno iskanje - Sintaksa poizvedbe

Uvod

Spodaj lahko najdete sintakso iskanja, ki vam omogoča nastaviti zmogljive iskalne poizvedbe.

Pogoji

Poizvedba je razdeljena na izraze in operatorje. Obstajata dve vrsti izrazov: Posamezni izrazi in besedne zveze.

Posamezni izraz je ena beseda, na primer "test" ali "zdravo".

Besedna zveza je skupina besed, obdana z dvojnimi narekovaji, kot je npr. "Pozdravljen svet".

Več izrazov lahko kombiniramo skupaj z logičnimi operatorji, s katerimi je mogoče tvoriti napredne poizvedbe (glej spodaj).

Iskanja z nadomestnimi znaki

Iskalnik podpira iskanja z enim ali večimi nadomestnimi znaki znotraj posameznih izrazov (ne velja za besedne zveze).

Za izvedbo iskanja z nadomestnimi znaki z enim znakom uporabite "?" simbol.

Če želite izvesti večznakovno nadomestno iskanje, uporabite simbol "*".

Iskanje z nadomestnimi znaki z enim znakom išče izraze, ki se ujemajo z nadomeščenim enim znakom. Na primer za iskanje "goba" ali "gora" lahko uporabite iskanje:

go?a

Večznakovno nadomestno iskanje išče nič ali več znakov. Če želite na primer poiskati test, tester ali testiranje, lahko uporabite iskanje:

test*

Večznakovno nadomestno iskanje lahko uporabiti tudi sredi izraza

te*t

Opomba: Kot prvi znak iskanja ne morete uporabiti simbola * ali ?.

Logični operatorji

Logični operatorji omogočajo kombiniranje izrazov. Iskalnik podpira logične operatorje AND, OR in NOT. (opomba: logični operatorji morajo biti zapisani z velikimi črkami).

OR

Operator OR je privzeti operator. To pomeni, da če med dvema pojmoma ni logičnega operatorja, se uporabi operator OR. Operator OR poveže dva izraza in poišče ustrezni dokument, če kateri koli od pogojev obstaja v dokumentu. To je enakovredno združitvi z uporabo množic. Namesto besede OR se lahko uporabi tudi simbol ||.

Za iskanje dokumentov, ki vsebujejo "Novo mesto" ali samo "mesto", uporabite poizvedbo:

"Novo mesto" mesto

ali

"Novo mesto" OR mesto

AND

Operator AND vrne dokumenti, kjer oba izraza obstajata kjer koli v besedilu posameznega dokumenta. To je enakovredno presečišču z uporabo množic. Namesto besede AND lahko uporabite simbol &&.

Za iskanje dokumentov, ki vsebujejo "Novo mesto" in "Nova Gorica", uporabite poizvedbo:

"Novo mesto" AND "Nova Gorica"

NOT

Operator NOT izključuje dokumente, ki vsebujejo izraz za NOT. To je enakovredno razliki pri uporabi množic. Namesto besede NOT se lahko uporabi tudi simbol "!".

Za iskanje dokumentov, ki vsebujejo "Novo mesto", ne pa "Nova Gorica", uporabite poizvedbo:

"Novo mesto" NOT "Nova Gorica"

Opomba: Operatorja NOT ni mogoče uporabiti samo z enim izrazom. Na primer, naslednje iskanje ne bo vrnilo rezultatov:

NOT "Nova Gorica"

Združevanje

Iskalnik podpira uporabo oklepajev za združevanje stavkov za oblikovanje podpoizvedb.

Če želite poiskati "varstvo" ali "varnost" in "podatkov", uporabite poizvedbo:

(varstvo OR varnost) AND podatkov

To odpravlja kakršno koli zmedo in zagotavlja, da mora beseda "podatkov" obstajati in da lahko obstajata izraz "varstvo" ali "varnost".