Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

Sodna praksa evropskih sodišč

+ -

Ta posebni razdelek o sodni praksi predstavlja izbor sodb Sodišča Evropske unije (SEU), Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) in slovenskih sodišč, vključno z Ustavnim sodiščem RS (USRS), Vrhovnim sodiščem RS (VSRS) in Upravnim sodiščem RS (UPRS). Sestavljen seznam se osredotoča na ključne sodbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov in pravice dostopa do informacij ter nudi zainteresirani javnosti koristen vir za razumevanje kompleksnega in razvijajočega se pravnega okolja na obeh ključnih področjih dela IPRS.

Sodbe, navedene na tem seznamu, so del skrbno izbrane, vendar ne izčrpne zbirke ustrezne sodne prakse. Prizadevamo si, da bi opredelili in delili pomembne sodbe, pri čemer se zavedamo dinamične narave pravnega razvoja, zaradi česar se lahko zgodi, da naš seznam ne bo zajemal vseh izdanih sodnih odločitev vseh sodišč. Zadevni seznam sodne prakse tako ne gre razlagati kot celovito zbirko vse razpoložljive sodne prakse na omenjenih področjih.

Dodaten seznam sodne prakse na področju dostopa do informacije javnega značaja je na voljo tudi na naslednjih podstraneh IPRS: 

Za celovit pregled nad sodno prakso predlagamo, da sami opravite raziskavo sodne prakse na zadevnih področjih ter si poiščete dodatne vire, s katerimi boste zagotovili temeljit pregled in razumevanje zadevne tematike. 

Vključitev katere koli sodne odločitve v zgoraj sestavljeni seznam ne pomeni, da IPRS v celoti podpira njihovo vsebino, pravno argumentacijo saj je vselej pravna argumentacija vedno odvisna od posebnosti konkretnih okoliščin posamezne zadeve.


Datum

Sodišče

Številka

Naziv sodbe

Področje

Vsebina

Povezave

24.01.2024 SEU T-602/22 Veritas proti Evropska komisija ob intervenciji Italijanske republike dostop do informacij javnega značaja Organ, ki izrazi zadržek za razkritje dokumenta mora tak zadržek ustrezno obrazložiti Sodba
11.01.2024 SEU C-231/22 État belge proti Autorité de protection des données Varstvo osebnih podatkov Uradni list je upravljavec osebnih podatkov. Sodba
16.01.2024 SEU C-33/22 Österreichische Datenschutzbehörde vs WK Varstvo osebnih podatkov Obdelava osebnih podatkov s strani parlamentarnih preiskovalnih odborov spada pod področje SUVP. Sodba

Obvestilo za javnost
25.01.2024 SEU C-687/21 BL proti MediaMarktSaturn Hagen‑Iserlohn GmbH Varstvo osebnih podatkov Odškodnina za nepremoženjsko škodo kompenzacijsko in ne kaznovalno funkcijo. Sodba
30.01.2024 SEU C-118/22 NG proti Direktor na Glavna direktsia „Natsionalna politsia“ pri Ministerstvo na Varstvo osebnih podatkov Prepoved neomejene hrambe podatkov o obsojenih posameznikih. Sodba

Obvestilo za javnost
13.02.2024 ESČP 33696/19 PODCHASOV v. RUSSIA Varstvo osebnih podatkov Nezadostne varovalke in nesorazmeren poseg v vsebino internetnih komunikacij. Sodba
07.03.2024 SEU C-604/22 IAB Europe proti Gegevensbeschermingsautoriteit Varstvo osebnih podatkov Opredelitev pojma osebnih podatkov in vloge upravljavca pri digitalnem oglaševanju. Sodba

Obvestilo za javnost
07.03.2024 SEU C 479/22 OC proti Evropski komisiji Varstvo osebnih podatkov Opredelitev pojma osebnih podatkov. Sodba
07.03.2024 SEU C-740/22 Endemol Shine Finland Oy Varstvo osebnih podatkov Ustno razkritje kazenskih obsodb pomeni obdelavo osebnih podatkov Sodba
14.03.2024 SEU C-46/23 Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala proti Ne Varstvo osebnih podatkov Nadzorni organ lahko odredi izbris nezakonito obdelane OP, ne glede na zahtevo posameznikov. Sodba

Obvestilo za javnost
14.06.2023 SEU T-201/21 Covington & VanVooren proti Evropski komisiji Informacije javnega značaja Dostop do rezultatov glasovanja držav članic v postopkih odločanja v EU Sodba
22.06.2023 SEU C-579/21 J.M. proti Pankki S Varstvo osebnih podatkov Vsak posameznik ima pravico izvedeti datum in razloge za vpogled v njegove osebne podatke. Sodba

Obvestilo za javnost
04.07.2023 SEU C-252/21 Meta Platforms in drugi proti Bundeskartellamtu Varstvo osebnih podatkov Nacionalni organ, pristojen za konkurenco, lahko ugotovi kršitev SUVP v okviru nadzora nad zlorabo prevladujočega položaja. Sodba

Obvestilo za javnost
07.09.2023 SEU C-135/22 P Breyer proti Evropski agenciji za raziskave (REA) Informacije javnega značaja Kolizija med dostopom javnosti do EU dokumentov in zaščito poslovnih interesov Sodba
07.09.2023 SEU C-162/22 A.G. proti Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra Varstvo osebnih podatkov Omejitve uporabe hranjenih telekomunikacijskih podatkov za preiskovanje korupcije Sodba

Obvestilo za javnost
12.09.2023 ESČP 3537/15 N.F. AND OTHERS v. RUSSIA Varstvo osebnih podatkov Dolgotrajna hramba podatkov o kaznivih dejanjih Sodba
14.09.2023 SEU C-27/22 Volkswagen proti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Varstvo osebnih podatkov Upravne globe kot kazenske sankcije Sodba

Obvestilo za javnost
26.10.2023 SEU C-307/22 FT proti DW Varstvo osebnih podatkov Pravice do zdravstvene dokumentacije in pravica pacienta do brezplačne kopije Sodba

Obvestilo za javnost
09.11.2023 SEU C-319/22 Gesamtverband Autoteile-Handel proti Scania Varstvo osebnih podatkov Proizvajalci avtomobilov morajo neodvisnim izvajalcem omogočiti dostop do VIN številk vozil Sodba

Obvestilo za javnost
16.11.2023 SEU C-333/22 Ligue des droits humains ASBL, BA proti Organe de contrôle de l’information poli Varstvo osebnih podatkov Sodni nadzor nad odločitvami nadzornega organa Sodba

Obvestilo za javnost
05.12.2023 SEU C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos v Varstvo osebnih podatkov Odgovornost pri razvoju in uporabi mobilnih aplikacij za obdelavo osebnih podatkov Sodba

Obvestilo za javnost
05.12.2023 SEU C-807/21 Deutsche Wohnen SE proti Staatsanwaltschaft Berlin Varstvo osebnih podatkov Upravne globe zahtevajo subjektivno odgovornost Sodba

Obvestilo za javnost
07.12.2023 SEU C-634/21 OQ proti Land Hessen - SCHUFA Holding AG Varstvo osebnih podatkov Avtomatizirano odločanje in ocenjevanje kreditne sposobnosti potrošnikov Sodba

Obvestilo za javnost
07.12.2023 SEU C-26/22, C UF in AB proti Land Hessen, SCHUFA Holding AG Varstvo osebnih podatkov Omejitve hrambe podatkov agencij za kreditne informacije in izbris nezakonito obdelanih OP Sodba

Obvestilo za javnost
14.12.2023 SEU C-456/22 AT proti Gemeinde Ummendorf Varstvo osebnih podatkov Odškodnina za nepremoženjsko škodo Sodba
14.12.2023 SEU C-340/21 Natsionalna agentsia za prihodite Varstvo osebnih podatkov Strah pred nezakonito obdelavo osebnih podatkov kot nepremoženjska škoda Sodba

Obvestilo za javnost
21.12.2023 SEU C-667/21 ZQ proti Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft de Varstvo osebnih podatkov Obdelava zdravstvenih podatkov zaposlenih s strani zdravstvenih služb Sodba