Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Uporabna gradiva

+ -
  • Prenos osebnih podatkov po Uredbi v tretjo državo ali mednarodno organizacijo v 2 korakih (infografiko lahko prenesete v PDF ali PNG obliki)
  • 10 korakov za pripravo na GDPR (letak prenesete tukaj)
  • Kaj prinaša nova Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov? (letak prenesete tukaj)
  • Varstvo podatkov za mala in srednja podjetja (informativni letak Evropske komisije)
  • povzetki posvetovanja z zainteresiranimi deležniki - Fablab (Bruselj, 5.-6. april 2017).

Druge uporabne povezave

Uradni besedili uredbe in direktive v vseh jezikih članic EU

Popravki besedila Splošne uredbe o varstvu podatkov, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije 

Mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 oziroma Evropskega odbora za varstvo podatkov o posameznih področjih uredbe

Varstvo osebnih podatkov (spletna stran Evropske komisije)

Evropski nadzornik za varstvo podatkov – stran o reformi varstva podatkov 

Bistvena področja nestrinjanja udeleženk trialoga

Eurobarometrove raziskave o odnosih do varstva osebnih podatkov - poročilo, povzetek in podatki za Slovenijo so dostopni na tej povezavi.

Študije o varstvu osebnih podatkov

Kronološki pregled poteka reforme s pripadajočimi dokumenti