Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Mnenja in smernice

+ -

Na tem mestu bomo objavljali sprejeta mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 (Article 29 Working Party) oziroma Evropskega odbora za varstvo podatkov (European Data Protection Board). Mnenja bomo objavljali v angleškem jeziku in v slovenskem jeziku, ko bodo na voljo prevodi. Mnenja so dostopna tudi prek spletnih strani navedenih organov, običajno pa z določenim zamikom sledijo tudi prevodi v ostale uradne jezike držav članic.

Mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29

Delovna skupina po členu 29 je sprejela Smernice o uradnem obvestilu nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov po Uredbi 2016/679 in Smernice o avtomatiziranem posameznem sprejemanju odločitev in oblikovanju profilov za namene Uredbe 2016/679.

Smernice o privolitvi so do 23. januarja 2018 v javni razpravi. Morebitne komentarje na smernice lahko sporočite sekretariatu Delovne skupine na: JUST-ARTICLE29WP-SECping@ec.europapong.eu in presidenceg29ping@cnilpong.fr. S podajo komentarja soglašate, da se prejete komentarje po potrebi javno objavi. V kolikor ti komentarji vsebujejo osebne podatke in ne nasprotujete objavi teh podatkov, prosimo to navedite na koncu komentarja ali v spremnem dopisu k komentarju na način: "I/we hereby consent to the publication of personal data contained in this/the attached document."

Smernice Informacijskega pooblaščenca