Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

Mnenja in smernice EU

+ -

Na tem mestu bomo objavljali sprejeta mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 (Article 29 Working Party) oziroma Evropskega odbora za varstvo podatkov (European Data Protection Board). Mnenja bomo objavljali v angleškem jeziku in v slovenskem jeziku, ko bodo na voljo prevodi. Mnenja so dostopna tudi prek spletnih strani navedenih organov, običajno pa z določenim zamikom sledijo tudi prevodi v ostale uradne jezike držav članic.

Mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29

Delovna skupina po členu 29 je sprejela Smernice o uradnem obvestilu nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov po Uredbi 2016/679 in Smernice o avtomatiziranem posameznem sprejemanju odločitev in oblikovanju profilov za namene Uredbe 2016/679.

Smernice Informacijskega pooblaščenca