Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

Aktualno

+ -

Zadnje objavljene novosti

- Varstvo osebnih podatkov in Brexit. Članek je objavljen tukaj.

- Infografika o neupravičenem vpogledu v osebne podatke. Infografika je objavljena tukaj.

- Infografika o pogodbeni obdelavi. Infografika je objavljena tukaj.

- Infografika o rokih hrambe dokumentov neizbranih kandidatov v zaposlitvenih postopkih. Infografika je objavljena tukaj.

- Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede skupnih upravljavcev. Priporočila so na voljo tukaj.

- Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Priporočila so na voljo tukaj.

- Informacijski pooblaščenec predstavil dve novi spletni strani, namenjeni podpori majhnim in srednje velikim podjetjem ter posameznikom.

- Smernice o (pogodbeni) obdelavi osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov. Smernice so na voljo tukaj.

- OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV. Obrazec je dostopen tukaj.

- OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV Do vzorca lahko dostopate tukaj.

- Popravki Uredbe, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, do katerih lahko dostopate tukaj. Popravki so objavljeni v angleškem jeziku.

- Obrazec Obvestilo o kršitvi. Do obvestila dostopate tukaj.

- Seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Do seznama, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec, dostopate tukaj.   

- Dopolnjene Smernice o ocenah učinkov na varstvo podatkov, do katerih lahko dostopate tukaj.  

- Vzorec evidence dejavnosti obdelave za UPRAVLJAVCE. Do vzorca dostopate tukaj.

- Vzorec evidence dejavnosti obdelave za OBDELOVALCE. Do vzorca dostopate tukaj.

- Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je trenutno v zakonodajnem postopku. Postopek sprejemanja ZVOP-2 lahko spremljate tukaj. Do besedila predloga zakona lahko dostopate tukaj

Obrazec - Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Zavezanci za imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov lahko uporabite ta obrazec za obveščanje Informacijskega pooblaščenca o imenovani pooblaščeni osebi. Obrazec ni obvezen. 

Niste prepričani, ali jo morate imenovati? Priporočamo smernice.