Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Aktualno

+ -

INFOGRAFIKE:

GDPR na kratko - PDF | PNG

Skupni upravljavci - PDF | PNG

Pogodbena obdelava  - PDF | PNG

Prijava kršitev varnosti  - PDF | PNG | (angl.: PDF)

Neupravičeni vpogledi v osebne podatke - PDF | PNG | (angl.: PDF)

Prenos osebnih podatkov po Splošni uredbi v tretje države in mednarodne organizacije v dveh korakih - PDF | PNG

Roki hrambe dokumentov neizbranih kandidatov v zaposlitvenih postopkih - PDFPNG

Zadnje objavljene novosti

NOVO: Varstvo osebnih podatkov in Brexit. Članek je objavljen tukaj.

NOVO: Infografika o neupravičenem vpogledu v osebne podatke. Infografika je objavljena tukaj.

NOVO: Infografika o pogodbeni obdelavi. Infografika je objavljena tukaj.

- NOVO: Infografika o rokih hrambe dokumentov neizbranih kandidatov v zaposlitvenih postopkih. Infografika je objavljena tukaj.

- NOVO: Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede skupnih upravljavcev. Priporočila so na voljo tukaj.

- NOVO: Priporočila Informacijskega pooblaščenca glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Priporočila so na voljo tukaj.

- NOVO: Informacijski pooblaščenec predstavil dve novi spletni strani, namenjeni podpori majhnim in srednje velikim podjetjem ter posameznikom.

- NOVO: Smernice o (pogodbeni) obdelavi osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov. Smernice so na voljo tukaj.

- OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV. Obrazec je dostopen tukaj.

NOVO: OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV Do vzorca lahko dostopate tukaj.

- Popravki Uredbe, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, do katerih lahko dostopate tukaj. Popravki so objavljeni v angleškem jeziku.

- Obrazec Obvestilo o kršitvi. Do obvestila dostopate tukaj. 

Seznam dejanj obdelav osebnih podatkov, za katere velja zahteva po izvedbi ocene učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Do seznama, ki ga je pripravil Informacijski pooblaščenec, dostopate tukaj.   

Dopolnjene Smernice o ocenah učinkov na varstvo podatkov, do katerih lahko dostopate tukaj.  

Vzorec evidence dejavnosti obdelave za UPRAVLJAVCE. Do vzorca dostopate tukaj.

Vzorec evidence dejavnosti obdelave za OBDELOVALCE. Do vzorca dostopate tukaj.

Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) je trenutno v zakonodajnem postopku. Postopek sprejemanja ZVOP-2 lahko spremljate tukaj. Do besedila predloga zakona lahko dostopate tukaj

Obrazec - Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Zavezanci za imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov lahko uporabite ta obrazec za obveščanje Informacijskega pooblaščenca o imenovani pooblaščeni osebi. Obrazec ni obvezen. 

Niste prepričani, ali jo morate imenovati? Priporočamo smernice.

Smernice Informacijskega pooblaščenca o ocenah učinkov na varstvo podatkov