Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

2019

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

13.9.2019 Predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
13.9.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali Mnenje Informacijskega pooblaščenca Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
11.9.2019 Osnutek novele Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
9.9.2019 Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.9.2019 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
6.9.2019 Predlog Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.8.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravilih cestnega prometa Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
14.8.2019 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.8.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
8.8.2019 Predlog novega Zakona o računskem sodišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
8.8.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
5.8.2019 Predlog Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
5.8.2019 Osnutek Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
26.7.2019 Predlog sprememb Zakona o letalstvu (Zlet) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
11.7.2019 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
4.7.2019 Predlog Zakona o spremembh in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
24.6.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
24.6.2019 Predlog besedila členov 31 in 32 novega Zakona o računskem sodišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Računsko sodišče Republike Slovenije
21.6.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
17.6.2019 Predlog besedila 3. Podpoglavja novega stanovanjskega zakona – javna stanovanja (pridobivanje podatkov in zbirke podatkov pri lastnikih) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
13.6.2019 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.6.2019 Predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – medresorsko usklajevanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
3.6.2019 Predlog besedila sprememb členov 75.a in 75.b Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
24.5.2019 Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.5.2019 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
21.5.20191 Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.5.2019 Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
9.5.2019 Predlog Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
25.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
18.4.2019 Dopolnjen Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVNIKOB) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.4.2019 Predlog sprememb člena 43.e Zakona o tajnih podatkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajhni podatkov
5.4.2019 Predlog Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
5.4.2019 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
1.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
25.03.2019 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
21.3.2019 Predlog Pravilnika o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
18.3.2019 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostnonadzornega centra Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.3.2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
22.2.2019 Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.2.2019 Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
20.2.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
7.2.2019 Predlog Uredbe o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
7.2.2019 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skladih denarnega trga Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
6.2.2019 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
31.1.2019 Predlog Zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
15.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.1.2019 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.1.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
9.1.2019 Predlog Pravilnika o gradbiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
8.1.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve