Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2019

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

25.03.2019 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
18.3.2019 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostnonadzornega centra Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.3.2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
22.2.2019 Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
6.2.2019 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
15.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.1.2019 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.1.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
9.1.2019 Predlog Pravilnika o gradbiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor