Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2018

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

6.8.2018 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper Mnenje Informacijskega pooblaščenca Mestna občina Koper
2.8.2018 Predlog Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in
združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter
hmelj
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.8.2018 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe 2016/1012/EU o zootehniških in genealoških
pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi
prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.6.2018 Predlog Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
8.6.2018 Predlog Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
6.6.2018 Predlog sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
11.5.2018 predloga Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju
javnega naročanja
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
26.4.2018 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa
obdobnega izpopolnjevanja nadzornika na smučišču
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.4.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
4.4.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.3.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
16.3.2018 Predlog Pravilnika o priznavanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij
proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.3.2018 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
nadzornika
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
15.3.2018 Predlog Pravilnika o opravljanju overitev v mednarodnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
8.3.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
5.3.2018 Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
19.2.2018 Spremembe Zakona o centralnem kreditnem registru z namenom avtomatiziranega dostopa članov do sistema SISBON, povezovanja zbirk ter avtomatiziranega odločanja o odobritvi kreditov potrošnikom Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
19.2.2018 Mnenje (IV) na dopolnjen predlog novele Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.2.2018 Mnenje IP k predlogu sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrasktrukturo
15.2.2018 Predlog sprememb Zakona o štipendiranju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
14.2.2018 Predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
12.2.2018 Osnutek Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
6.2.2018 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.2.2018 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
1.2.2018 Mnenje IP k predlogu sprememb Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih
oseb – SISBON na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Banka Slovenije
31.1.2018 Predlog Pravilnika o strokovni komisiji za ukrep Sodelovanje v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.1.2018 Predlog Zakona o konzularni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
29.1.2018 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
29.1.2018 Mnenje glede podatkov o lokaciji kličočega v povezavi s pripravo Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 in številko policije 113 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
17.1.2018 Predlogi za vključitev ureditve zbiranja podatkov o etnični pripadnosti v okviru sprememb Zakona o romski skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad za narodnosti
16.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.1.2018 Sporazum o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
15.1.2018 Mnenje na dopolnjen predlog SZZ za spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.1.2018 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o
paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.1.2018 Predlog novega Zakona o varnosti v železniškem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
9.1.2018 Predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodni ugrabitvi otrok Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Predlog novele Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
8.1.2018 Osnutek pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog in o izvrševanju dela v splošno korist Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje