Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2018

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

17.1.2018 Predlogi za vključitev ureditve zbiranja podatkov o etnični pripadnosti v okviru sprememb Zakona o romski skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad za narodnosti
16.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
16.1.2018 Sporazum o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
15.1.2018 Mnenje na dopolnjen predlog SZZ za spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.1.2018 Predlog Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.1.2018 Predlog novega Zakona o varnosti v železniškem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
9.1.2018 Predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodni ugrabitvi otrok Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Predlog novele Zakona o osebni asistenci Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
8.1.2018 Osnutek pravilnika o izvrševanju probacijskih nalog in o izvrševanju dela v splošno korist Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
8.1.2018 Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje