Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2016

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

14.10.2016Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
12.10.2016Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
27.9.2016Predlog sprememb Zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
19.9.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
12.9.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8.9.2016Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ESMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
5.9.2016Predlog Uredbe o upravnem poslovanju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
31.8.2016Predlog zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodjuMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
31.8.2016Predlog Zakona o voznikih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
29.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
29.8.2016Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
26.8.2016Predlog dopolnitve Stanovanjskega zakonaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
25.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih PolicijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
19.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.8.2016Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
10.8.2016Predlog Zakona o lekarniški dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
10.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvuMnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
9.8.2016Predlog Zakona o centralnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
9.8.2016Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
1.8.2016Predlog sprememb Zakona o tajnih podatkihMnenje Informacijskega pooblaščencaUrad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
21.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
20.7.2016Osnutek predloga Priporočila Sveta OECD v zvezi z upravljanjem z zdravstvenimi podatkiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
15.7.2016Predlog Zakona o športuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
14.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
14.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
7.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
6.7.2016Mnenje IP na osnutek besedila členov 161 do 165 iz delovnega osnutka Zakona o državnem pravobranilstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavno pravobranilstvo
29.6.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
28.6.2016Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
21.6.2016Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
21.6.2016Predlog Pravilnika o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.6.2016Pripombe Informacijskega pooblaščenca k predlogu dveh dodatnih sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
17.6.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.6.2016Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16.6.2016Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb in Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičninMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
14.6.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družiniMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.6.2016Predlog Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
9.6.2016Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
8.6.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.6.2016Zakon o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.5.2016Paket uredb "Pametne meje"Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
27.5.2016Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
23.5.2016Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne mejeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
19.5.2016Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.5.2016Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
18.5.2016Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
16.5.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trguMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.5.2016Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.5.2016Zakon o centralnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaBanka Slovenije
12.5.2016Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.5.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
11.5.2016Osnutek Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
10.5.2016Predlog ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
5.5.2016Novela Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščencaSlužba Vlade RS za zakonodajo
5.5.2016Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
3.5.2016Predlog novele Uredbe o odlagališčih odpadkovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
3.5.2016Predlog novele Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2010Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.4.2016Predlog izbranih določb za nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
11.4.2016Predlog Zakona o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
6.4.2016Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
4.4.2016Predlog Zakona o varstvu pred diskriminacijo Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
1.4.2016Predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
31.3.2016Predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016Zakon o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
29.3.2016Predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu glede dopolnitev vezanih na informacijski sistem eVŠMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
24.3.2016Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnikeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
17.3.2016Predloga pridobivanja podatkov o prometu v zvezi z nekaterimi prekrški oz. uvedbe enotne evidence prekrškovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
16.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
14.3.2016Predlog Zakona o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
9.3.2016Mnenje glede osnutka Uredbe o informacijski varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
8.3.2016Mnenje IP k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
7.3.2016Dopolnjeni predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.3.2016Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja  in financiranju terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
26.2.2016Osnutek spremembe 178.b člena Zakona o kmetijstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
22.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
19.2.2016Predlog Zakona o sistemu jamstva za vloge Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.2.2016Zakon o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
17.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
16.2.2016Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.2.2016Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdravstvo in prehrano
12.2.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
3.2.2016Zakon o javnih uslužbencihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
26.1.2016Predlog Pravilnika o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
20.1.2016Predlog Zakona o o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
19.1.2016Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
19.1.2016Predlog Pravilnika o plačilu za delo obsojencev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje