Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2016

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

29.12.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
29.12.2016Predlog Zakona o nevladnih organizacijahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
29.12.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
28.12.2016Osnutek Pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču in potrdilu o prevzemu predmetov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
27.12.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter spremembe uredb (EU) št. 515/2014, (EU) št. 2016/399, (EU) št. 2016/794 in (EU ) št. 2016/1624Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
23.12.2016Predlog Pravilnika o naročanju in načinu vodenja čakalnih seznamov in najdaljših čakalnih dobah v mreži javne zdravstvene službe Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
23.12.2016Predloga na Novelo Zakona o pacientovih pravicahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
23.12.2016Predlog k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
22.12.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
19.12.2016Predlog Strategije Republike Slovenije na področju medijev za obdobje 2017-2025Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
16.12.2016Predlog Družinskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16.12.2016Predlog Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
8.12.2016Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Slovenska Bistrica Mnenje Informacijskega pooblaščenca/
8.12.2016Predlog na Zakon o športuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
2.12.2016Mnenje glede predloga plurilateralnega sporazuma o trgovini s storitvami - TiSAMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.12.2016Predlog novele Zakona o pacientovih pravicah Mnenje informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
30.11.2016Predlog na Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem Mnenje Informacijskega pooblaščencaObrtno-podjetniška zbornica Slovenije
30.11.2016Predlog Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 ter Okoljskega poročila za načrt in program Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.11.2016Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2017 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
16.11.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
16.11.2016Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.11.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.11.2016Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bankMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
8.11.2016Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2017Mnenje Informacijskega pooblaščencaStatistični urad Republike Slovenije
8.11.2016Predlog Pravilnika o opredelitvi glede darovanja delov človeškega telesa Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
2.11.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.10.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
25.10.2016Predlog Pravilnika o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
14.10.2016Predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
12.10.2016Predlog Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
27.9.2016Predlog sprememb Zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
19.9.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
12.9.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8.9.2016Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ESMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
5.9.2016Predlog Uredbe o upravnem poslovanju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
31.8.2016Predlog zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodjuMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
31.8.2016Predlog Zakona o voznikih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
29.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
29.8.2016Predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
26.8.2016Predlog dopolnitve Stanovanjskega zakonaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
25.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih PolicijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
19.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.8.2016Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
10.8.2016Predlog Zakona o lekarniški dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
10.8.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvuMnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
9.8.2016Predlog Zakona o centralnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
9.8.2016Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
1.8.2016Predlog sprememb Zakona o tajnih podatkihMnenje Informacijskega pooblaščencaUrad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
21.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
20.7.2016Osnutek predloga Priporočila Sveta OECD v zvezi z upravljanjem z zdravstvenimi podatkiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
15.7.2016Predlog Zakona o športuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
14.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
14.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
7.7.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
6.7.2016Mnenje IP na osnutek besedila členov 161 do 165 iz delovnega osnutka Zakona o državnem pravobranilstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavno pravobranilstvo
29.6.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
28.6.2016Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
21.6.2016Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
21.6.2016Predlog Pravilnika o evidenci ribiških plovil in evidenci plovil, ki se uporabljajo v marikulturiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.6.2016Pripombe Informacijskega pooblaščenca k predlogu dveh dodatnih sprememb Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
17.6.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.6.2016Predlog Zakona o čezmejnem izvajanju storitev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
16.6.2016Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vpisih v kataster stavb in Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičninMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
14.6.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družiniMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.6.2016Predlog Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
9.6.2016Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU, EURATOM) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
8.6.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.6.2016Zakon o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
30.5.2016Paket uredb "Pametne meje"Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
27.5.2016Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
23.5.2016Zakon o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne mejeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
19.5.2016Zakon o revidiranju in ocenjevanju vrednostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.5.2016Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
18.5.2016Predlog Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
16.5.2016Predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trguMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
16.5.2016Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.5.2016Zakon o centralnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaBanka Slovenije
12.5.2016Uredba o ukrepih kmetijske zemljiške politike, ki se sofinancirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.5.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
11.5.2016Osnutek Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
10.5.2016Predlog ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
5.5.2016Novela Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščencaSlužba Vlade RS za zakonodajo
5.5.2016Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
3.5.2016Predlog novele Uredbe o odlagališčih odpadkovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
3.5.2016Predlog novele Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2010Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.4.2016Predlog izbranih določb za nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
11.4.2016Predlog Zakona o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
6.4.2016Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
4.4.2016Predlog Zakona o varstvu pred diskriminacijo Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
1.4.2016Predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
31.3.2016Predlog sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016Zakon o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
29.3.2016Predlog sprememb Zakona o visokem šolstvu glede dopolnitev vezanih na informacijski sistem eVŠMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.3.2016Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
24.3.2016Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnikeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
17.3.2016Predloga pridobivanja podatkov o prometu v zvezi z nekaterimi prekrški oz. uvedbe enotne evidence prekrškovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
16.3.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
14.3.2016Predlog Zakona o potrošniških kreditih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
9.3.2016Mnenje glede osnutka Uredbe o informacijski varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
8.3.2016Mnenje IP k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
7.3.2016Dopolnjeni predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
2.3.2016Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja  in financiranju terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
26.2.2016Osnutek spremembe 178.b člena Zakona o kmetijstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
22.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
19.2.2016Predlog Zakona o sistemu jamstva za vloge Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.2.2016Zakon o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
17.2.2016Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
16.2.2016Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.2.2016Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdravstvo in prehrano
12.2.2016Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
3.2.2016Zakon o javnih uslužbencihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
26.1.2016Predlog Pravilnika o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
20.1.2016Predlog Zakona o o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo
19.1.2016Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
19.1.2016Predlog Pravilnika o plačilu za delo obsojencev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje