Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2015

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

12.11.2015Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientihMnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje 
11.11.2015Zakon o dimnikarskih storitvah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
6.11.2015Predlog Pravilnika o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjemMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
26.10.2015Predlog Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
22.10.2015Predlog Zakona o varstvu pred diskriminacijoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
22.10.2015Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.10.2015Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.10.2015Predlog Zakona o dimnikarskih storitvahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
7.10.2015Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike SlovenijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.10.2015Predlog Pravilnika o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi; Predlog Pravilnika o sledljivosti in uničenju človeških organov, namenjenih za presaditev ter o nacionalni identifikacijski številki Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
1.10.2015Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1.10.2015Spremembe in dopolnitve ZVKD-1 Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
30.9.2015Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport
29.9.2015Zakon o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravno
23.9.2015Predlog Pravilnika o pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
21.9.2015Predlog Zakona o varnosti na smučiščih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
18.9.2015Zakon o enotnem kreditnem registruMnenje Informacijskega pooblaščencaBanka Slovenije
17.9.2015Zakon o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
16.9.2015Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.9.2015Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
9.9.2015Zakon o spremembah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
9.9.2015Spremenjen predlog Odredbe o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
8.9.2015Predlog Pravilnika o pogojih, rokih in načinu vključitve ter uporabe eZdravja za obvezne uporabnikeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
3.9.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
8.9.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
1.9.2015Pripombe Informacijskega pooblaščenca k Osnutku sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
28.8.2015Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve
27.8.2015Predlog Zakona o preprečevanju pranja denarja  in financiranju terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
20.8.2015Predlog Zakona o varnosti na smučiščihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
14.8.2015Uredba o spremembah in dopolnitvah  Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.8.2015Predlog Pravilnika o poročanju in obvladovanju hudih neželenih dogodkov in hudih neželenih reakcij pri ravnanju s človeškimi organi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
11.8.2015Predlog Odredbe o določitvi vrste in rokov hrambe zdravstvene dokumentacije ter šifranta zdravstvenih podatkov, ki se obdelujejo v Centralnem registru podatkov o pacientih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
11.8.2015Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družbMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
11.8.2015Predlog Pravilnika o pogojih, rokih in načinu vključitve ter uporabe eZdravja za obvezne uporabnikeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
11.8.2015Predlog Pravilnika o obdelavi in posredovanju podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delom tujcev v RS Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
10.8.2015Predlog Pravilnika o pacientovi pisni prepovedi vpogleda in pooblastilih za obdelavo osebnih podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje 
10.8.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
24.7.2015Predlog Pravilnika o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v RSMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
15.7.2015Osnutek Protokola med Vlado RS in Svetom ministrov BiH o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in BiH o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
15.7.2015Predlog Pravilnika o evidenci komasacij Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.7.2015Ponovno mnenje IP glede uskladitev ZEKom-1 z določbami ZARPSMnenje Informacijskega pooblaščencaGospodarska zbornica Slovenije
15.7.2015Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
13.7.2015Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve
13.7.2015Dodatna pojasnila IP k osnutku spremembe 9. člena predloga novele ZMed-CMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
10.7.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
3.7.2015Mnenje IP k spremenjenima 1. in 25. členu osnutka novele Zmed-CMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
1.7.2015Predlog Zakona o mednarodni zaščitiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
29.6.2015Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značajaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
29.6.2015Predlog Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
29.6.2015Predlog Uredbe o izvajanju podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
18.6.2015Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
12.6.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor RS
12.6.2015Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
12.6.2015Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
11.6.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje znanost in šport
10.6.2015Predlog Zakona o mednarodni zaščiti  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
4.6.2015Predlog novega Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti  v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.6.2015Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
3.6.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
22.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
22.5.2015Predlog spremembe 16.b člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
15.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
12.5.2015Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
12.5.2015Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
12.5.2015Predlog sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki SlovenijiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
12.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bankMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
8.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcijMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
6.5.2015Stališče Informacijskega pooblaščenca v zvezi z zaprosilom za mnenje Ministrstva za javno upravno Službi Vlade RS za zakonodajo glede izvajanja inšpekcijskega nadzora nad določbami ZDIJZMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo; Služba Vlade RS za zakonodajo
6.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
5.5.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
4.5.2015Predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
29.4.2015Mnenje Vlade RS in predlog amandmajev k Predlogu Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtevMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
28.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščencaPoslanska skupina SDS
24.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativiMnenje Informacijskega pooblaščencaGeneralni sekretariat Vlade RS
24.4.2015Predlog Zakona o potrjevanju računov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
24.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščencaPoslanska skupina SDS
21.4.2015Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2015 Mnenje Informacijskega pooblaščencaStatistični urad Republike Slovenije
21.4.2015Predlog Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtevMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti
18.4.2015Pobuda za podpis Konvencije SE o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in storitvam na športnih prireditvah, zlasti nogometnih tekmahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
16.4.2015Zbiranje in objava osebnih podatkov o nosilcih žive (nesnovne ) dediščine v ZVKD-1Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
15.4.2015Predlog Pravilnika o priznanju skupin proizvajalcev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
15.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonikaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
13.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.4.2015Predlog Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelkeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
7.4.2015Predlog Zakona o potrjevanju računov Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
7.4.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve
2.4.2015Sedmi kompromisni predlog direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjevMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.3.2015Osnutek zakona o enotnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščencaBanka Slovenije
25.3.2015Drugi kompromisni predlog direktive o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
23.3.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
19.3.2015Predlog Zakona o preiskovalni reviziji velikih projektov, ki lahko vplivajo  na stabilnost in učinkovitost delovanja finančnega sistema države ali izvrševanja državnega proračuna Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
16.3.2015Osnutek Zakona o enotnem kreditnem registruPreliminarni odziv Informacijskega pooblaščencaBanka Slovenije
11. 3. 2015Predlog sprememb Zakona o avtorski in sorodnih pravicahpredlog Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.3.2015Predlog direktive o spodbujanju dolgoročnega sodelovanja delničarjev
ter irski predlog spremembe člena 3
Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
4.3.2015Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
2.3.2015Predlog Zakona o agrarnih skupnostihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.3.2015Dopolnila k Predlogu Zakona o ukrepih na področju pripravništvaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.2.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcijMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
20.2.2015Predlog Zakona o bančništvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
18.2.2015Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
17.2.2015Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
16.2.2015Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
11.2.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
11.2.2015Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.2.2015Predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
15.1.2015Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
20.1.2015Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkazniciMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve
20.1.2015predlog Direktive o spremembi Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetijMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo