Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

2013

+ -

Pripombe Informacijskega pooblaščenca na predloge predpisov

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

23.12.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehraneMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
18.12.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
17.12.2013Predlog sprememb in dopolnitev 26. člena Zakona o voznikih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
13.12.2013Predlog sprememb in dopolnitev zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
12.12.2013Predlog Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
12.12.2013Predlog sprememb in dopolnitev zakona o sodiščihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
2.12.2013Predlog spremembe 15. člena Zakona o knjižničarstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
22.11.2013Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črnoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
21.11.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
08.11.2013Osnutek spremembe pravne podlage sistema informacij o boniteti strank in izmenjave osebnih podatkov o spornih okoliščinahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
08.11.2013Predlog Zakona o slovenskem državnem holdinguMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
05.11.2013Predlog sprememb in dopolnitev zakona o sodiščih Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
28.10.2013Predlog zakona o igrah na srečoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
24.10.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
23.10.2013Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
22.10.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvoraMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
17.10.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M)Mnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni svet RS
14.10.2013Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črnoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
11.10.2013Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.09.2013Predlog Zakona o prijavi prebivališčaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
12.09.2013Predlog Zakona o inšpekciji dela Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.08.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvoraMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
26.08.2013Predlog Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o policijskem sodelovanju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
17.08.2013Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
17.08.2013Predlog zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
12.08.2013Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
07.08.2013Predlog Zakona o zdravstveni dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
01.08.2013Osnutek sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
30.07.2013Predlog Splošnega akta o razčlenjenem računuMnenje Informacijskega pooblaščencaAPEK
09.07.2013Predlog Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstvaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
20.06.2013Predlog Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistemaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
30.05.2013Osnutek Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
24.04.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – skrajšani postopek (ZDU-1G) – EVA 2013-2030-0027Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
17.04.2013Predlog spremembe 148. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
08.04.2013Sporazum med Kanado in EU o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve in javno upravo
08.04.2013Predlog Uredbe SVI, Uredbe PRP in sprememb Uredbe 526/2006/ESMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve in javno upravo
26.03.2013Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
26.03.2013Predlog Zakona o finančni upravi; evidenca poročevalskih enot in deklarantovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
26.03.2013Predlog Uredbe EU o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
21.03.2013Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
19.03.2013Predlog Zakona o štipendiranju Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
08.03.2013Predlog Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
28.01.2013Pripombe na predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
15.02.2013Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
11.02.2013Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
21.01.2013Predlog Zakona o finančni službiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
10.01.2013Predlog uredbe o postopkih v primeru insolventnosti Mnenje Informacijskga pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
02.01.2013Predlog Zakona o dedovanju (ZD-1)  Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo