Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

2012

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

28.12.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-G) Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
14.12.2012Predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
12.12.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoruMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
04.12.2012Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
03.12.2012Osnutek Pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči ina smučiščihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
29.11.2012Predlog Zakona o štipendiranjuMnenje Informacijskega pooblaščencaŠtudentska organizacija Slovenije
19.11.2012Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
14.11.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga delaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
04.11.2012Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
06.11.2012Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona kazenskem postopku (predlog ZKP-L)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
29.10.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
29.10.2012Predlog zakona o spremebah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi (predlog ZVS-A)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
26.10.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga delaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
17.10.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - nujni postopek (EVA 2012-2030-0063)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
16.10.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicahMnenje Informacijskega pooblaščencaUrad za intelektualno lastnino
02.10.2012Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor Republike Slovenije
25.09.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampaniji (EVA 2012-2030-0064)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
24.09.2012Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
03.09.2012Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
31.08.2012Predlog Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013-2017 - medresorsko usklajevanjeMnenje Informacijskega pooblaščencaStatistični urad RS
31.08.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živaliMnenje Informacijskega pooblaščencaVeterinarska uprava RS
28.08.2012Predlog Uredbe o spreminjanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (EVA 2012-2330-0013)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
21.08.2012Predlog spremembe 20. člena ZDavP-2Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
20.08.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živaliMnenje Informacijskega pooblaščencaVeterinarska uprava RS
13.08.2012Predlog Zakona o Agenciji za nadzor finančnih trgovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
13.08.2012Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah - EVA 2012-3330-0058Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
02.08.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (398.a člen ZDavP-2F)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
30.07.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (166. člena ZDavP-2F)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
27.07.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
25.07.2012Predlog nove določbe 398.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku v zvezi s predlogom novega osmega in devetega odstavkaMnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.07.2012Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o notariatuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
18.07.2012Predlog Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
16.07.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopkuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
03.07.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
03.07.2012Dodatni predlog za spremembo 139. člena predloga ZEKom-1 - EVA 2012-3330-0058Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
02.07.2012Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) - EVA 2012-3330-0058Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
29.06.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (EVA 2012-2611-0008)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
29.06.2012Predlog Zakona o fitofarmacevtskih sredstvihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo in okolje
26.06.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
17.06.2012Konvencija o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni EvropiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
13.06.2012Predlog uredbe o izvajanju uredbe (ES) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjavMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
11.06.2012Predlog Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
24.05.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, EVA 2012-2430-0093Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in prostor
17.05.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestahMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za infrastrukturo in promet
11.05.2012Predlog Uredbe o spremembah uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvoraMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
25.04.2012Predlog Zakona za uravnoteženje javnih financMnenje Informacijskega pooblaščencaVlada RS
26.03.2012Predlog sprememb in dopolnitev letnega programa statističnih raziskovanj 2012Mnenje Informacijskega pooblaščencaStatistični urad Republike Slovenije
25.03.2012Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
09.03.2012Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
27.02.2012Predlog Uredbe o varstvu osebnih podatkovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
23.02.2012Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje in javno upravo
16.02.2012Predlog Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarinMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
10.02.2012Predlog Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvoraMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
06.02.2012Pripomebe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcijMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje