Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
SLO | ENG

2010

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

22.12.2010Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.12.2010Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.12.2010Zakon o varnosti in zdravju pri deluMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
16.12.2010Zakon o zasebnem varovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
15.12.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K)Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
15.12.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanjaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za šolstvo in šport
8.12.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
2.12.2010Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodovMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
26.11.2010Osnutek sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi informacij o spremljanju terorizmaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zunanje zadeve

22.11.2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov Pripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
12.11.2010Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črnoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
11.11.2010Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialistMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za zdravje
8.11.2010Uredba o sofinanciranju zavarovalne premijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
21.10.2010Zakon o tujcihPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
20.10.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečoPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
14.10.2012Predlog osnutka Zakona o medijihPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za kulturo
7.10.2010Zakon o varstvu pred ionizirajočim sevanjem in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
30.9.2010Zakon o zaposlovanju in delu tujcevMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
22.9.2010Zakon o plačilnih storitvah in sistemihPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
17.9.2010Zakon o zasebnem varovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
15.9.2010Zakon o detektivski dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
1.9.2010Zakon o osebni izkazniciMnenje informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
26.08.2010Zakon o državnem tožilstvuMnenje informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
07.07.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občinMnenje informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
05.07.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o mednarodni zaščitiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za notranje zadeve
01.07.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonikaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za promet
29.06.2010Zakonu o javnem nepremičninskem skladu Republike SlovenijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
21.06.2010Zakon o sodnih taksah Pripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
21.06.2010Zakon o voznikihPripombe informacijskega pooblaščenca

Ministrstvo za notranje zadeve

16.06.2010Zakonu o javnem nepremičninskem skladu Republike SlovenijeMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za javno upravo
10.06.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
07.06.2010Pravilnik o načinih in pogojih dostopa do centralne evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehranePripombe informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za šolstvo in šport
27.05.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanjuMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
21.05.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvuPripombe informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
14.05.2010Zakon o prekrškihMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
23.04.2010Zakona o zemljiški knjigi Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za pravosodje
20.04.2010Zakon o igrah na srečoMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
16.04.2010Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
15.04.2010Zakon o osebni asistenci za invalidePripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
12.04.2010Zakon o osebni asistenci za invalidePripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
12.04.2010Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
08.04.2010Zakona o spremembah in dopolnitvah pomorskega zakonikaMnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za promet
07.04.2010Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
06.04.2010Zakon o socialno varstvenih prejemkih Predlog Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
25.03.2010Zakon o subvencioniranju študentske prehraneMnenje Informacijskega pooblaščencaDržavni zbor Republike Slovenije
11.03.2010Zakon o geodetski dejavnostiMnenje Informacijskega pooblaščencaGeodetska uprava Republike Slovenije
04.03.2010Zakon o bančništvuPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
22.02.2010Zakon o izenačevanju možnosti invalidov Predlog Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
16.02.2010Zakon o igrah na srečoPredlog Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za finance
04.02.2010Zakon o geodetski dejavnostiPripombe Informacijskega pooblaščencaMinistrstvo za okolje in prostor
21.01.2010Zakon o šolski prehraniPripombe na evidenco šolske prehraneMinistrstvo za šolstvo in šport
20.01.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa
Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa  Ministrstvo za promer
04.01.2010Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcihPripombe na osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcihMinistrstvo za šolstvo in šport