Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

2009

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

20.12.2009Zakono o dolgotrajni oskrbiPripombe na osnutek zakona o dolgotrajni oskrbiMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
25.11.2009Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter gradivihPredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivihArhiv Republike Slovenije
20.11.2009ZPotKMnenje Pooblaščenca na osnutek Zakona o potrošniških kreditihMinistrstvo za gospodarstvo
09.11.2009ZPPDFT-AZakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Urad za preprečevanje pranja denarja
26.10.2009ZOPDCTZakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenjaDržavni svet Republike Slovenije
22.10.2009Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike SlovenijePredlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike SlovenijeMinistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
20.10.2009DZPripombe na predlog Družinskega zakonikaMinistrstvo za delo, družino in socialne zadeve
14.10.2009ZRKSPripombe na osnutek sprememb Zakona o Rdečem križu SlovenijeRdeči križ Slovenije
07.10.2009ZPolPripombe na predlog sprememb IV. Poglavja Zakona o policijiMinistrstvo za notranje zadeve
06.10.2009ZIJSMnenje Informacijskega pooblaščenca k Predlogu zakona o integriteti v javnem sektorjuMinistrstvo za javno upravo
24.09.2009ZPlasSSRegister transakcijskih računov, rok hrambe v arhivu registra - mnenje na predlog podaljšanja rokaMinistrstvo za finance
08.09.2009Zakon o zdravstveni dejavnostiPripombe na Zakon o zdravstveni dejavnostiMinistrstvo za zdravje
20.07.2009ZZZ-1CPredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1C)Ministrstvo za zunanje zadeve
11.06.2009ZASPPredlogi za novelo ZASPUrad RS za intelektualno lastnino
28.05.2009ZBan-1DPredlog sprememb ZBan-1DMinistrstvo za finance
Direktorat za finančni sistem
Sektor za finančni sistem
14.05.2009ZUP-GPripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku; ZUP-G

Ministrstvo za javno upravo

Direktorat za e-upravo in upravne procese

 

13.05.2009ZPKEUMnenje na predloge sprememb Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za državljane Evropske unije,...

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Direktorat za trg dela in zaposlovanje

29.04.2009ZEKomStališče Informacijskega pooblaščenca glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah Ministrstvo za gospodarstvo
Direktorat za elektronske komunikacije
24.04.2009ZNDMPredhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne mejeMinistrstvo za notranje zadeve
07.04.2009ZEKomStališče IP glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za elektronske komunikacije

03.04.2009ZKPPripombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku

Ministrstvo za pravosodje

30.03.2009ZPolMnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o policijiMinistrstvo za notranje zadeve
18.03.2009

ZPOmK-1

Pripombe in mnenje k  predlogu ZPOmK-1

*Ponovne pripombe k predlogu ZPOmK-1
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad za varstvo konkurence
25.02.2009

ZPLD

Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinahMinistrstvo za notranje zadeve
Direktorat za upravne notranje zadeve
24.02.2009

Predlog Zakona o prostem opravljanju storitev

Uporaba Informacijskega sistema za notranji trg IMI in predhodno mnenje na predlog Zakona o prostem opravljanju storitevMinistrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za notranji trg
04.02.2009

ZTuj

Mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Ministrstvo za notranje zadeve
30.01.2009

ZKP

Predlog spremembe 120. in 121. člena ZKP - nadomestno vročanje sodnih pisanjMinistrstvo za pravosodje
30.01.2009

ZUP

Predlog spremembe 4. odst. 83. člena ZUP - objava seznama odprtih varnih elektronskih predalov in njihovih imetnikovMinistrstvo za javno upravo
30.01.2009

ZUP

Predlog spremembe 96. člena ZUP - javna objava na oglasni deski organa ter oglasni deski enotnega državnega portala e-uprava Ministrstvo za javno upravo
26.01.2009

ZEKom

Pripombe na predlog sprememb ZEKomMinistrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za elektronske
komunikacije
21.01.2009

ZPLD

Predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o potnih listinahMinistrstvo za notranje zadeve
14.01.2009

ZFPPIPP

Mnenje k  predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanjuMinistrstvo za pravosodje

09.01.2009

ZUP

Objava dokumentov na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava po 96. členu ZUP

Ministrstvo za javno upravo