Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2020

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

30.12.2020 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca
24.12.2020 Uporaba zaščitnih ukrepov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije s strani javnih organov Mnenje Informacijskega pooblaščenca
21.12.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.12.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), druga obravnava Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.12.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.12.2020 Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.12.2020 Predlog novele Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
23.11.2020 Predlog Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
23.11.2020 Predlog Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
17.11.2020 Mnenje glede Predloga uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.11.2020 Mnenje glede predloga PKP6 iz pristojnosti MZ Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.11.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 4.11.2020 št. 9931/20 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.11.2020 Mnenje glede predloga ureditve aplikacije za sledenje stikom v PKP6 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
05.11.2020 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2021 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.11.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2B) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.11.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.10.2020 Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank Mnenje Informacijskega pooblaščenca
29.10.2020 Mnenje glede osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (javna obravnava) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
23.10.2020 Zaprosilo za mnenje glede zakonodajnega predloga spremembe ZZdr Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.10.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.10.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnost Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.10.2020 Predlog Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izvršitvijo Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.10.2020 Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.10.2020 Dodatni predlog sprememb členov 55, 110, 111 in 115 Zakona o tujcih – DODATNO MNENJE Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.09.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) v obravnavi v Državnem zboru RS Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.09.2020 Mnenje glede dveh členov Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva in dela (ZPZD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
17.09.2020 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.09.2020 Predlog Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
04.09.2020 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
31.08.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
24.08.2020 Prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.08.2020 Predlog o Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.08.2020 Predlog Zakona o nagradi zlata čebela Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.08.2020 Novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-O Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.08.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.07.2020 Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.07.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju - tretje Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.07.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
28.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.07.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 6.7.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
21.07.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
20.07.2020 Predlog Zakona o katastru nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.07.2020 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.07.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.07.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.07.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca
06.07.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
01.07.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
24.06.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKPO) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
19.06.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
15.06.2020 Dopolnjeni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.06.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
05.06.2020 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
02.06.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
25.05.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 – DODATNO MNENJE Mnenje Informacijskega pooblaščenca
25.05.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca
25.05.2020 Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.05.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
22.05.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.05.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca
08.05.2020 Predlog uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah z dne 6.3.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
30.03.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Mnenje Informacijskega pooblaščenca
12.03.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.03.2020 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj (ZOMSKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.03.2020 Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz sistema e-sociala oz. ISCSD2 – priprava novega stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca
11.03.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
09.03.2020 Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Mnenje Informacijskega pooblaščenca
03.03.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca
14.02.2020 Predlog Informacijskega pooblaščenca glede ureditve postopka obravnave pritožb in inšpekcijskih postopkov po točki f člena 57(1), točki c člena 58(2) in členih 77, 78 ter 79 Splošne uredbe in v zvezi s prenosom členov 52, 53 in 54 Direktive 2016/680 Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.02.2020 Pripombe IP na predlog Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca
10.01.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca
07.01.2020 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca