Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2020

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

30.12.2020 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje IP
24.12.2020 Uporaba zaščitnih ukrepov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije s strani javnih organov Mnenje IP
21.12.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje IP
09.12.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), druga obravnava Mnenje IP
09.12.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje IP
07.12.2020 Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije Mnenje IP
04.12.2020 Predlog novele Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje IP
23.11.2020 Predlog Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Mnenje IP
23.11.2020 Predlog Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Mnenje IP
17.11.2020 Mnenje glede Predloga uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov Mnenje IP
11.11.2020 Mnenje glede predloga PKP6 iz pristojnosti MZ Mnenje IP
10.11.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 4.11.2020 št. 9931/20 Mnenje IP
09.11.2020 Mnenje glede predloga ureditve aplikacije za sledenje stikom v PKP6 Mnenje IP
05.11.2020 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2021 Mnenje IP
03.11.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2B) Mnenje IP
03.11.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje IP
30.10.2020 Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020 Mnenje IP
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) Mnenje IP
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank Mnenje IP
29.10.2020 Mnenje glede osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah (javna obravnava) Mnenje IP
23.10.2020 Zaprosilo za mnenje glede zakonodajnega predloga spremembe ZZdr Mnenje IP
14.10.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje IP
09.10.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnost Mnenje IP
09.10.2020 Predlog Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izvršitvijo Mnenje IP
08.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje IP
07.10.2020 Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Mnenje IP
01.10.2020 Dodatni predlog sprememb členov 55, 110, 111 in 115 Zakona o tujcih – DODATNO MNENJE Mnenje IP
30.09.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) v obravnavi v Državnem zboru RS Mnenje IP
22.09.2020 Mnenje glede dveh členov Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva in dela (ZPZD) Mnenje IP
17.09.2020 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 Mnenje IP
08.09.2020 Predlog Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Mnenje IP
04.09.2020 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje IP
31.08.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje IP
24.08.2020 Prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb Mnenje IP
14.08.2020 Predlog o Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje IP
12.08.2020 Predlog Zakona o nagradi zlata čebela Mnenje IP
12.08.2020 Novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-O Mnenje IP
11.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje IP
07.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje IP
07.08.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah Mnenje IP
03.08.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje IP
30.07.2020 Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke Mnenje IP
30.07.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju - tretje Mnenje IP
30.07.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje IP
28.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) Mnenje IP
22.07.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 6.7.2020 Mnenje IP
21.07.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje IP
20.07.2020 Predlog Zakona o katastru nepremičnin Mnenje IP
10.07.2020 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev Mnenje IP
09.07.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje IP
08.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju Mnenje IP
07.07.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje IP
06.07.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje IP
06.07.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje IP
06.07.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje IP
01.07.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 Mnenje IP
24.06.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKPO) Mnenje IP
19.06.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje IP
15.06.2020 Dopolnjeni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje IP
10.06.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje IP
05.06.2020 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje IP
02.06.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje IP
25.05.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 – DODATNO MNENJE Mnenje IP
25.05.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje IP
25.05.2020 Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Mnenje IP
22.05.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 Mnenje IP
22.05.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje IP
08.05.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje IP
08.05.2020 Predlog uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah z dne 6.3.2020 Mnenje IP
30.03.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Mnenje IP
12.03.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje IP
11.03.2020 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj (ZOMSKD) Mnenje IP
11.03.2020 Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz sistema e-sociala oz. ISCSD2 – priprava novega stanovanjskega zakona Mnenje IP
11.03.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) Mnenje IP
09.03.2020 Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Mnenje IP
03.03.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje IP
14.02.2020 Predlog Informacijskega pooblaščenca glede ureditve postopka obravnave pritožb in inšpekcijskih postopkov po točki f člena 57(1), točki c člena 58(2) in členih 77, 78 ter 79 Splošne uredbe in v zvezi s prenosom členov 52, 53 in 54 Direktive 2016/680 Mnenje IP
07.02.2020 Pripombe IP na predlog Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku Mnenje IP
10.01.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje IP
07.01.2020 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje IP