Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2020

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

24.12.2020 Uporaba zaščitnih ukrepov pri prenosu osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije s strani javnih organov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.12.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.12.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), druga obravnava Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor Republike Slovenije
7.12.2020 Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
20.11.2020 Predlog Uredbe o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
17.11.2020 Mnenje glede Predloga uredbe o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
11.11.2020 Mnenje glede predloga PKP6 iz pristojnosti MZ Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
10.11.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
9.11.2020 Mnenje glede predloga ureditve aplikacije za sledenje stikom PKP6 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
5.11.2020 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2021 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad RS
3.11.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2B) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
3.11.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor Republike Slovenije
30.10.2020 Predlog Sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad RS
29.10.2020 Mnenje glede osnutka predloga Zakona o elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-B) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
29.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-K) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
23.10.2020 Zaprosilo za mnenje glede zakonodajnega predloga spremembe ZZdr Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ljudska iniciativa “Za varna cepiva”
14.10.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.10.2020 Predlog Protokola priporočenega ravnanja v primeru izvršitve odločb o odvzemu otroka z neposredno izvršitvijo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Vrhovno sodišče Republike Slovenije
9.10.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
8.10.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
7.10.2020 Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Kolegij predsednika Državnega zbora RS
1.10.2020 Dodatni predlog sprememb členov 55, 110, 111 in 115 Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
30.9.2020 Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) v obravnavi v Državnem zboru RS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor Republike Slovenije
22.9.2020 Mnenje glede dveh členov Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 na področju zdravstva in dela (ZPZD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
17.9.2020 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
8.9.2020 Predlog Pravilnika o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
4.9.2020 Predlog o Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
31.8.2020 Predlog Zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
24.8.2020 Prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
14.8.2020 Predlog Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
12.8.2020 Novela Zakona o kazenskem postopku ZKP-O Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.8.2020 Predlog Zakona o nagradi zlata čebela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
7.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.8.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
3.8.2020 Dodatno mnenje na  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
30.7.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici EVA: 2019-1711- medresorsko usklajevanje – dodatni predlogi glede sredstev elektronske identifikacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
 
30.7.2020 Mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju -tretje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
30.7.2020 Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
28.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
22.7.2020 Mnenje glede predloga uredbe o e-zasebnosti DE PRED z dne 6.7.2020 št. 9243/20 in na pripombe z vidika statistike Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
21.7.2020 Dodatno mnenje na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
 
20.7.2020 Predlog Zakona o katastru nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
10.7.2020 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.7.2020 Mnenje na  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
8.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – delovno gradivo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.7.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
6.7.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
6.7.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
6.7.2020 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
1.7.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
24.6.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
19.6.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve 
15.6.2020 Dopolnjeni predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.6.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
5.6.2020 Dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
2.6.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPPOKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
25.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 – DODATNO MNENJE Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.5.2020 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
22.5.2020 Besedilo 37. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo sprejeto na 45. dopisni seji Vlade RS 20.5.2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
8.5.2020 Predlog uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
8.5.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
30.3.2020 Predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
12.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
11.3.2020 Pravna podlaga za pridobivanje osebnih podatkov iz sistema e-sociala oz. ISCSD2 – priprava novega stanovanjskega zakona  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.3.2020 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.3.2020 Predlog Zakona o interventnih dodatnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
3.3.2020 Predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.2.2020 Pripombe IP na predlog Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
10.1.2020 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
7.1.2020 Predlog Pravilnika o diplomatski, konzularni in službeni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve