Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2019

+ -

Datum

Predpis

Pripomba IP

Predlagatelj

30.12.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.12.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
29.11.2019 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj (ZOMSKD) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
27.12.2019 Predlog novele Zakona o pacientovih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
16.12.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega Pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.12.2019 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici - medresorsko usklajevanje - drugi krog Mnenje Informacijskega Pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.12.2019 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
2.12.2019 Predlog novega Stanovanjskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
28.11.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu – ZŠpo-1-A Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
8.11.2019 Nezagotavljanje ustavne pravice do varstva osebnih podatkov v Sloveniji -  nevarnost izključitve organov pregona iz nadzora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje, Vlada RS
18.10.2019 Predlog Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad
18.10.2019 Predlog dopolnjenega besedila novega Zakona o računskem sodišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
15.10.2019 Predlog novega člena 146 j Zakona o varstvu okolja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Eko sklad
9.10.2019 Predlog dopolnjenega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
9.10.2019 Predlog sprememb Zakona o osebni izkaznici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
8.10.2019 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1.10.2019 Priloge predlogov pravilnikov k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
30.9.2019 Dodatna pojasnila k Predlogu Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
30.9.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
27.9.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.9.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-E Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.9.2019 Predlog Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
13.9.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali Mnenje Informacijskega pooblaščenca Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
11.9.2019 Osnutek novele Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
9.9.2019 Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
9.9.2019 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
6.9.2019 Predlog Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.8.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o pravilih cestnega prometa Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
14.8.2019 Osnutek Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika telesnega stražarja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.8.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
8.8.2019 Predlog novega Zakona o računskem sodišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
8.8.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
5.8.2019 Predlog Zakona o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
5.8.2019 Osnutek Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
26.7.2019 Predlog sprememb Zakona o letalstvu (Zlet) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
11.7.2019 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
4.7.2019 Predlog Zakona o spremembh in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
24.6.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
24.6.2019 Predlog besedila členov 31 in 32 novega Zakona o računskem sodišču Mnenje Informacijskega pooblaščenca Računsko sodišče Republike Slovenije
21.6.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
17.6.2019 Predlog besedila 3. Podpoglavja novega stanovanjskega zakona – javna stanovanja (pridobivanje podatkov in zbirke podatkov pri lastnikih) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
13.6.2019 Predlog Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.6.2019 Predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – medresorsko usklajevanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
3.6.2019 Predlog besedila sprememb členov 75.a in 75.b Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
24.5.2019 Mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.5.2019 Predlog zakona o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
21.5.20191 Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
13.5.2019 Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
9.5.2019 Predlog Pravilnika o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
25.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
25.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
18.4.2019 Dopolnjen Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVNIKOB) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.4.2019 Predlog sprememb člena 43.e Zakona o tajnih podatkih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajhni podatkov
5.4.2019 Predlog Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
5.4.2019 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
1.4.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
25.03.2019 Predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
21.3.2019 Predlog Pravilnika o ravnanju ob nesrečah in incidentih v železniškem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
18.3.2019 Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostnonadzornega centra Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.3.2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca k predlogu ZKP-N Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
22.2.2019 Predlog Pravilnika o izvrševanju kazni zapora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
20.2.2019 Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
20.2.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
7.2.2019 Predlog Uredbe o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
7.2.2019 Predlog Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skladih denarnega trga Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
6.2.2019 Predlog Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
31.1.2019 Predlog Zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1B) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
15.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matičnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
14.1.2019 Predlog Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
11.1.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
11.1.2019 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
9.1.2019 Predlog Pravilnika o gradbiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
8.1.2019 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve