Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2014

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

24.12.2014 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo
27.11.2014 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
27.11.2014 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
14.11.2014 Predlog zakona o zavarovalništvu  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
13.11.2014 Predlog sprememb Zakona o bančništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
1.10.2014 Predlog Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja in koncesij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
27.8.2014 Pobudi za sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
8.8.2014 Predlog sprememb Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
6.5.2014 Predlog Zakona o partnerski skupnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
5.4.2014 Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
22.4.2014 Predlog zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
28.3.2014 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in ljudski iniciativi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
28.3.2014 Novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor RS
27.3.2014 Predlog Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zunanje zadeve
26.3.2014 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
25.3.2014 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
21.3.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o motornih vozilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
13.3.2014 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost
6.3.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
2.3.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o motornih vozilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
3.2.2014 Izvajanje noveliranega 379. člena Energetskega zakona Mnenje Informacijskega pooblaščenca AJPES