Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2013

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

23.12.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o subvencioniranju študentske prehrane Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
18.12.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
17.12.2013 Predlog sprememb in dopolnitev 26. člena Zakona o voznikih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
13.12.2013 Predlog sprememb in dopolnitev zakona o kazenskem postopku (ZKP-M) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
12.12.2013 Predlog Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
12.12.2013 Predlog sprememb in dopolnitev zakona o sodiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
2.12.2013 Predlog spremembe 15. člena Zakona o knjižničarstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kulturo
22.11.2013 Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
21.11.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
08.11.2013 Osnutek spremembe pravne podlage sistema informacij o boniteti strank in izmenjave osebnih podatkov o spornih okoliščinah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
08.11.2013 Predlog Zakona o slovenskem državnem holdingu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
05.11.2013 Predlog sprememb in dopolnitev zakona o sodiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
28.10.2013 Predlog zakona o igrah na srečo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
24.10.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
23.10.2013 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
22.10.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
17.10.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni svet RS
14.10.2013 Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
11.10.2013 Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
22.09.2013 Predlog Zakona o prijavi prebivališča Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
12.09.2013 Predlog Zakona o inšpekciji dela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
26.08.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
26.08.2013 Predlog Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o policijskem sodelovanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
17.08.2013 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
17.08.2013 Predlog zakona o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
12.08.2013 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
07.08.2013 Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
01.08.2013 Osnutek sprememb Zakona o spodbujanju razvoja turizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
30.07.2013 Predlog Splošnega akta o razčlenjenem računu Mnenje Informacijskega pooblaščenca APEK
09.07.2013 Predlog Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
20.06.2013 Predlog Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
30.05.2013 Osnutek Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
24.04.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – skrajšani postopek (ZDU-1G) – EVA 2013-2030-0027 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
17.04.2013 Predlog spremembe 148. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
08.04.2013 Sporazum med Kanado in EU o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
08.04.2013 Predlog Uredbe SVI, Uredbe PRP in sprememb Uredbe 526/2006/ES Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo
26.03.2013 Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
26.03.2013 Predlog Zakona o finančni upravi; evidenca poročevalskih enot in deklarantov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
26.03.2013 Predlog Uredbe EU o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
21.03.2013 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
19.03.2013 Predlog Zakona o štipendiranju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
08.03.2013 Predlog Direktive o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
28.01.2013 Pripombe na predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
15.02.2013 Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
11.02.2013 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
21.01.2013 Predlog Zakona o finančni službi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.01.2013 Predlog uredbe o postopkih v primeru insolventnosti Mnenje Informacijskga pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
02.01.2013 Predlog Zakona o dedovanju (ZD-1)  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo