Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2012

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

28.12.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu (ZN-G) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
14.12.2012 Predlog zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
12.12.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem nadzoru Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
04.12.2012 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
03.12.2012 Osnutek Pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči ina smučiščih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
29.11.2012 Predlog Zakona o štipendiranju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Študentska organizacija Slovenije
19.11.2012 Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
14.11.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
04.11.2012 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
06.11.2012 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona kazenskem postopku (predlog ZKP-L) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
29.10.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
29.10.2012 Predlog zakona o spremebah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi (predlog ZVS-A) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
26.10.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
17.10.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi - nujni postopek (EVA 2012-2030-0063) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
16.10.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Urad za intelektualno lastnino
02.10.2012 Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Državni zbor Republike Slovenije
25.09.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampaniji (EVA 2012-2030-0064) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
24.09.2012 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
03.09.2012 Predlog zakona o nalogah in pooblastilih policije Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
31.08.2012 Predlog Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2013-2017 - medresorsko usklajevanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad RS
31.08.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali Mnenje Informacijskega pooblaščenca Veterinarska uprava RS
28.08.2012 Predlog Uredbe o spreminjanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (EVA 2012-2330-0013) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
21.08.2012 Predlog spremembe 20. člena ZDavP-2 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
20.08.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali Mnenje Informacijskega pooblaščenca Veterinarska uprava RS
13.08.2012 Predlog Zakona o Agenciji za nadzor finančnih trgov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
13.08.2012 Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah - EVA 2012-3330-0058 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
02.08.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (398.a člen ZDavP-2F) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
30.07.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (166. člena ZDavP-2F) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
27.07.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
25.07.2012 Predlog nove določbe 398.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku v zvezi s predlogom novega osmega in devetega odstavka Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
18.07.2012 Pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o notariatu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
18.07.2012 Predlog Pravilnika o vodenju podatkov evidence trga nepremičnin ter načinu pošiljanja podatkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
16.07.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
03.07.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
03.07.2012 Dodatni predlog za spremembo 139. člena predloga ZEKom-1 - EVA 2012-3330-0058 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
02.07.2012 Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) - EVA 2012-3330-0058 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
29.06.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (EVA 2012-2611-0008) Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
29.06.2012 Predlog Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
26.06.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
17.06.2012 Konvencija o policijskem sodelovanju v Jugovzhodni Evropi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
13.06.2012 Predlog uredbe o izvajanju uredbe (ES) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
11.06.2012 Predlog Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
24.05.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, EVA 2012-2430-0093 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
17.05.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za infrastrukturo in promet
11.05.2012 Predlog Uredbe o spremembah uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
25.04.2012 Predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ Mnenje Informacijskega pooblaščenca Vlada RS
26.03.2012 Predlog sprememb in dopolnitev letnega programa statističnih raziskovanj 2012 Mnenje Informacijskega pooblaščenca Statistični urad Republike Slovenije
25.03.2012 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
09.03.2012 Predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o državljanski pobudi Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
27.02.2012 Predlog Uredbe o varstvu osebnih podatkov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
23.02.2012 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
16.02.2012 Predlog Uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
10.02.2012 Predlog Uredbe o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
06.02.2012 Pripomebe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje