Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
Iskalnik po spletni strani   Priredbe v znakovni jezik  
dekorativna slika

2011

+ -

Datum

Predpis           

Pripomba IP

Predlagatelj

26.01.2012 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za promet
14.01.2012 Mednarodna pogodba, ki upošteva Direktivo 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
19.12.2011

Predlog Državnotožilskega reda

Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
06.12.2011 Predlog direktive o evropskem preiskovalnem nalogu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
08.11.2011 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu v cestne prometu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za promet
18.08.2011 Gradivo v okviru delovne skupine za spremembo ZDIJZ in uredbe - dodatni predlog Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
12.10.2011 Predlog spremembe 166. člena Zakona o davčnem postopku Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
22.9.2011 Osnutek Zakona o zbirkah podatkov v zdravstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za zdravje
22.9.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
11.9.2011 Osnutek zakona o obravnavanju mladoletnih prestopnikov Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
24.8.2011 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolja in prostor
12.8.2011 Predlog Zakona o funkcionarjih Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
12.8.2011 Predlog Zakona o cestninjenju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za promet
12.8.2011 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
15.7.2011 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
11.7.2011 Zakon o prijavi prebivališča Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
6.7.2011 Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za okolje in prostor
5.7.2011 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
27.6.2011 Zakon o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o trgovini z orožjem v letih 1990-1994 Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za obrambo
22.6.2011 Dopolnjeno mnenje k Delovnem besedilu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju in boju proti težjim oblikam kriminala Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za notranje zadeve
8.6.2011 Pripombe na spremembe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
7.6.2011 Pripombe Informacijskega pooblaščenca na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
6.6.2011 Pripombe Informacijskega pooblaščenca na Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
26.5.2011 Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (EVA 2010-2011-0009) – ponovno medresorsko usklajevanje Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
9.5.2011 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za finance
4.5.2011 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za pravosodje
4.5.2011 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu  Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
4.4.2011 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v državni zbor Mnenje Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za javno upravo
16.3.2011 Osnutek predloga Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
9.3.2011 Osnutek novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za šolstvo in šport
31.1.2011 Predlog zakona o štipendiranju Pripomba Informacijskega pooblaščenca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve