Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
   
dekorativna slika

2008

+ -

Datum

Predpis                

Pripomba

Predlagatelj

04.01.2008

ZZVZZ

Mnenje na predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Ministrstvo za zdravje

16.01.2008

Podzakonski akt

Mnenje na usklajenost določb osnutka podzakonskega predpisa

Agencija za trg vrednostnih papirjev

23.01.2008

ZTuj

Mnenje na predlog Zakona o tujcih

Ministrstvo za notranje zadeve

24.01.2008

ZOIzk

Mnenje na Zakon o osebni izkaznici

Ministrstvo za notranje zadeve

30.01.2008

ZTuj

Predhodno dodatno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih

Ministrstvo za notranje zadeve

31.01.2008

ZOIzk

Predhodno dodatno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici

Ministrstvo za notranje zadeve

27.03.2008

ZOIzk

Predhodno dodatno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici

Ministrstvo za notranje zadeve

28.03.2008

Uredba o prodaji ribiških proizvodov

Predlog Uredbe o prodaji ribiških proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14.04.2008

ZSReg

Mnenje na predlog Zakona o sodnem registru

Ministrstvo za javno upravo (II.)

 

ZTuj

Dodatno predhodno mnenje na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih

Ministrstvo za notranje zadeve

22.05.2008

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin...

Mnenje na predlog Zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinam

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22.05.2008
Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

23.05.2008

Podzakonski akt

Pripombe na predloge podzakonskih aktov k noveli Zakona o brezplačni pravni pomoči

Ministrstvo za pravosodje

23.05.2008
Projekt sekcijskega merjenja hitrosti
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
18.06.2008
Vključitev v postopek pred SES
Državno pravobranilstvo
09.07.2008
Vključitev v postopek pred SES
Državno pravobranilstvo
18.08.2008
Pravilnik o čakalnih dobah
Ministrstvo za zdravje
08.09.2008
Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
Ministrstvo za zdravje
06.10.2008
ZEKom
Ministrstvo za gospodarstvo
16.10.2008
Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
24.11.2008
Podzakonski akt
Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za vrtce in osnovno šolo
08.12.2008

Pravilnik o ugotavljanju dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje                    

Ministrstvo za zdravje